Akadeemiline kalender 2018/19

EESTI MAAÜLIKOOL
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
AKADEEMILINE KALENDER 2018/2019. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus, õppeaasta avaaktus 03.09.2018
I tsükkel 03.09.2018–28.10.2018
II tsükkel 29.10.2018–21.12.2018
Jõuluvaheaeg 22.12.2018–01.01.2019
Eksamisessioon 02.01.2019–01.02.2019
Kevadsemestri õppeainetele registreerumine 01.01.2019–03.02.2019
Sügissemestri lõpp 03.02.2019
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 04.02.2019
III tsükkel 04.02.2019–31.03.2019
IV tsükkel 01.04.2019–26.05.2019
Eksamisessioon 27.05.2018–21.06.2019
Sügissemestri õppeainetele registreerumine 07.05.2019-31.08.2019
Kevadsemestri lõpp 22.06.2019
Suvevaheaja ja praktikate periood 23.06.2019–31.08.2019
Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev 31.08.2019

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED
(Kinnitatud EMÜ VL õppedirektori 20.03.2018 korraldusega nr 6-1./VL58)

  1. BAKALAUREUSEÕPE, 3. ÕPPEAASTA
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 04.02.2019
Auditoorne õppetöö 04.02.2019–05.05.2019
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 20.05.2019
Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 03.05.2019
Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele 23.05.2019
Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine 30.05.2019–03.06.2019
Lõpuaktus 07.06.2019
  1. MAGISTRIÕPE, 2. ÕPPEAASTA
KEVADSEMESTER
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 20.05.2019
Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 03.05.2019
Magistritööde esitamine retsensentidele 23.05.2019
Magistritööde kaitsmine 30.05.2019–03.06.2019
Lõpuaktus 07.06.2019
  1. LOOMAARSTIÕPE, 6. ÕPPEAASTA

3.1. Produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 03.09.2018
Auditoorne õppetöö 03.09.2018–02.12.2018
Kliiniku õppepraktika 03.12.2018–21.12.2018
Sügissemestri lõpp 21.12.2018
Jõuluvaheaeg 22.12.2018–01.01.2019
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 02.01.2019
Kliiniku õppepraktika 02.01.2019- 07.04.2019
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 17.05.2019
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 03.05.2019
Lõputööde esitamine retsensentidele 23.05.2019
Lõpueksamite sooritamine või lõputöö kaitsmine 21.05.2019–31.05.2019
Lõpuaktus 07.06.2019

3.2. Lemmikloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 03.09.2018
Auditoorne õppetöö 03.09.2018–07.10.2018
Kliiniku õppepraktika 08.10.2018–02.12.2018
Auditoorne õppetöö 03.12.2018–21.12.2018
Sügissemestri lõpp 21.12.2018
Jõuluvaheaeg 22.12.2018–01.01.2019
Kevadsemester
Kevadsemestri algus 02.01.2019
Kliiniku õppepraktika 02.01.2019–17.02.2019
Auditoorne õppetöö 18.02.2019–07.04.2019
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 17.05.2019
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 03.05.2019
Lõputööde esitamine retsensentidele 23.05.2019
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 21.05.2019–31.05.2019
Lõpuaktus 07.06.2019