Akadeemiline kalender 2019/20

AKADEEMILINE KALENDER 2019/2020. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus, õppeaasta avaaktus 02.09.2019
I tsükkel 02.09.2019–27.10.2019
II tsükkel 28.10.2019–20.12.2019
Jõuluvaheaeg 21.12.2019–01.01.2020
Eksamisessioon 02.01.2020–31.01.2020
Kevadsemestri õppeainetele registreerumine 01.01.2020–02.02.2020
Sügissemestri lõpp 02.02.2020
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 03.02.2020
III tsükkel 03.02.2020–29.03.2020
IV tsükkel 30.03.2020–24.05.2020
Eksamisessioon 25.05.2019–21.06.2020
Sügissemestri õppeainetele registreerumine 07.05.2020-31.08.2020
Kevadsemestri lõpp 21.06.2020
Suvevaheaja ja praktikate periood 22.06.2020–31.08.2020
Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev 31.08.2020

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED
(Kinnitatud EMÜ VL õppedirektori 27.03.2019 korraldusega nr 6-1./VL54)

  1. BAKALAUREUSEÕPE, 3.ÕPPEAASTA
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 03.02.2020
Auditoorne õppetöö 03.02.2020–03.05.2020
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 22.05.2020
Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 03.05.2020
Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele 22.05.2020
Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine 29.05.2020–05.06.2020
Lõpuaktus 12.06.2020

 

  1. MAGISTRIÕPE, 2. ÕPPEAASTA
KEVADSEMESTER
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 22.05.2020
Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 03.05.2020
Magistritööde esitamine retsensentidele 22.05.2020
Magistritööde kaitsmine 29.05.2020–05.06.2020
Lõpuaktus 12.06.2020

 

  1. LOOMAARSTIÕPE, 6. ÕPPEAASTA

3.1. Produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 02.09.2019
Auditoorne õppetöö 02.09.2019–01.12.2019
Eksamisessioon 02.12.2019–20.12.2019
Sügissemestri lõpp 20.12.2019
Jõuluvaheaeg 21.12.2019–01.01.2020
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 02.01.2020
Kliiniku õppepraktika 02.01.2020- 05.04.2020
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 18.05.2020
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 03.05.2020
Lõputööde esitamine retsensentidele 22.05.2020
Lõpueksamite sooritamine või lõputöö kaitsmine 25.05.2020–05.06.2020
Lõpuaktus 12.06.2020

3.2. Lemmikloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 02.09.2019
Auditoorne õppetöö 02.09.2019–06.10.2019
Kliiniku õppepraktika 07.10.2019–20.12.2019
Sügissemestri lõpp 20.12.2019
Jõuluvaheaeg 21.12.2019–01.01.2020
Kevadsemester
Kevadsemestri algus 02.01.2020
Kliiniku õppepraktika 02.01.2020–01.03.2020
Auditoorne õppetöö 02.03.2020–05.04.2020
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 18.05.2020
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 03.05.2020
Lõputööde esitamine retsensentidele 22.05.2020
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 25.05.2020–05.06.2020
Lõpuaktus 12.06.2020