Akadeemiline kalender 2017/18

EESTI MAAÜLIKOOL
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
AKADEEMILINE KALENDER 2017/2018. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus, õppeaasta avaaktus 01.09.2017
I tsükkel 04.09.2017–29.10.2017
II tsükkel 30.10.2017–22.12.2017
Jõuluvaheaeg 23.12.2017–01.01.2018
Eksamisessioon 02.01.2018–28.01.2018
Kevadsemestri õppeainetele registreerumine 01.01.2018–28.01.2018
Sügissemestri lõpp 28.01.2018
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 29.01.2018
III tsükkel 29.01.2018–25.03.2018
IV tsükkel 26.03.2018–18.05.2018
Eksamisessioon 21.05.2018–17.06.2018
Sügissemestri õppeainetele registreerumine 07.05.2018-31.08.2018
Kevadsemestri lõpp 17.06.2018
Suvevaheaja ja praktikate periood 18.06.2018–31.08.2018
Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev 31.08.2018

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED
(Kinnitatud EMÜ VL õppedirektori 23.03.2017 korraldusega nr 6-1./VL35)

1. BAKALAUREUSEÕPE, 3.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 29.01.2018
Auditoorne õppetöö 29.01.2018–06.05.2018
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 18.05.2018
Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2018
Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele 23.05.2018
Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine 31.05.2018–04.06.2018
Lõpuaktus 08.06.2018

2. MAGISTRIÕPE, 2.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER

Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 18.05.2018
Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2018
Magistritööde esitamine retsensentidele 23.05.2018
Magistritööde kaitsmine 31.05.2018–04.06.2018
Lõpuaktus 08.06.2018

3. LOOMAARSTIÕPE, 6.ÕPPEAASTA

3.1. Produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2017
Auditoorne õppetöö 04.09.2017–03.12.2017
Kliiniku õppepraktika 04.12.2017–22.12.2017
Sügissemestri lõpp 22.12.2017
Jõuluvaheaeg 23.12.2017–01.01.2018
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 02.01.2018
Kliiniku õppepraktika 02.01.2018- 08.04.2018
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 18.05.2018
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2018
Lõputööde esitamine retsensentidele 23.05.2018
Lõpueksamite sooritamine või lõputöö kaitsmine 23.05.2018–04.06.2018
Lõpuaktus 08.06.2018

3.2. Lemmikloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2017
Auditoorne õppetöö 04.09.2017–08.10.2017
Kliiniku õppepraktika 09.10.2017–03.12.2017
Auditoorne õppetöö 04.12.2017–22.12.2017
Sügissemestri lõpp 22.12.2017
Jõuluvaheaeg 23.12.2017–01.01.2018
Kevadsemester
Kevadsemestri algus 02.01.2018
Kliiniku õppepraktika 02.01.2018–18.02.2018
Auditoorne õppetöö 19.02.2018–08.04.2018
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 18.05.2018
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2018
Lõputööde esitamine retsensentidele 23.05.2018
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 23.05.2018–04.06.2018
Lõpuaktus 08.06.2018

3.3. Toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu valikmooduli valinud üliõpilased

Kevadsemester
Kevadsemestri algus 29.01.2018
Auditoorne õppetöö 29.01.2018–25.03.2018
Praktika 26.03.2018-08.04.2018
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 18.05.2018
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2018
Lõputööde esitamine retsensentidele 23.05.2018
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 23.05.2018–04.06.2018
Lõpuaktus 08.06.2018