Akadeemiline kalender 2016/2017

EESTI MAAÜLIKOOL

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

AKADEEMILINE KALENDER 2016/2017. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER

Sügissemestri algus 01.09.2016
I tsükkel 01.09.2016–23.10.2016
II tsükkel 24.10.2016–18.12.2016
Jõuluvaheaeg 23.12.2016–01.01.2017
Eksamisessioon 02.01.2017–29.01.2017
Kevadsemestri õppeainetele registreerumine 01.01.2017–29.01.2017
Sügissemestri lõpp 29.01.2017

KEVADSEMESTER

Kevadsemestri algus 30.01.2017
III tsükkel 30.01.2017–26.03.2017
IV tsükkel 27.03.2017–21.05.2017
Eksamisessioon 22.05.2017–18.06.2017
Kevadsemestri lõpp 18.06.2017
Suvevaheaja ja praktikate periood 19.06.2017–31.08.2017
Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev 31.08.2017

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED

(Kinnitatud EMÜ VL õppedirektori 16.03.2016 korraldusega nr 6-1./VL32) 1. BAKALAUREUSEÕPE, 3.ÕPPEAASTA

 

KEVADSEMESTER

Kevadsemestri algus 30.01.2017
Auditoorne õppetöö 30.01.2017–07.05.2017
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 22.05.2017
Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2017
Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele 24.05.2017
Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine 01.06.2017–05.06.2017
Lõpuaktus 09.06.2017

2. MAGISTRIÕPE, 2.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER

Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 19.05.2017
Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2017
Magistritööde esitamine retsensentidele 24.05.2017
Magistritööde kaitsmine 01.06.2017–05.06.2017
Lõpuaktus 09.06.2017

 3. LOOMAARSTIÕPE, 6.ÕPPEAASTA

3.1. Produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER

Sügissemestri algus 01.09.2016
Auditoorne õppetöö 05.09.2016–04.12.2016
Kliiniku õppepraktika 05.12.2016–18.12.2016
Sügissemestri lõpp 18.12.2016
Jõuluvaheaeg 19.12.2016–01.01.2017

KEVADSEMESTER

Kevadsemestri algus 02.01.2017
Kliiniku õppepraktika 02.01.2017- 09.04.2017
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 17.05.2017
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2017
Lõputööde esitamine retsensentidele 24.05.2017
Lõpueksamite sooritamine või lõputöö kaitsmine 24.05.2017–05.06.2017
Lõpuaktus 09.06.2017

3.2. Lemmikloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER

Sügissemestri algus 01.09.2016
Auditoorne õppetöö 05.09.2016–09.10.2016
Kliiniku õppepraktika 10.10.2016–01.12.2016
Auditoorne õppetöö 02.12.2016–18.12.2016
Sügissemestri lõpp 18.12.2016
Jõuluvaheaeg 19.12.2016–01.01.2017
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 02.01.2017
Kliiniku õppepraktika 02.01.2017–19.02.2017
Auditoorne õppetöö 20.02.2017–09.04.2017
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 17.05.2017
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2017
Lõputööde esitamine retsensentidele 24.05.2017
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 24.05.2017–05.06.2017
Lõpuaktus 09.06.2017

3.3. Toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu valikmooduli valinud üliõpilased

Kevadsemester

Kevadsemestri algus 30.01.2017
Auditoorne õppetöö 30.01.2017–26.03.2017
Praktika 27.03.2017-09.04.2017
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 17.05.2017
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2017
Lõputööde esitamine retsensentidele 24.05.2017
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 24.05.2017–05.06.2017
Lõpuaktus 09.06.2017