Kaitsmiskomisjonid

Põllumajanduse (Agricultural Sciences) õppekava doktoritööde kaitsmiskomisjon:

Esimees: Marika Mänd, taimekaitse professor

LiikmedAlar Astover, mullateaduse professor

Haldja Viinalass, loomageneetika ja tõuaretuse professor

Ragnar Leming, seakasvatuse ja maheloomakasvatuse dotsent

Jaan Liira, taimeökoloogia vanemteadur, Tartu Ülikool
 

Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse (Veterinary Medicine and Food Science) õppekava doktoritööde kaitsmiskomisjon:

Esimees: Andres Valdmann, endokrinoloogia professor

Liikmed: Andres Aland, loomatervishoiu dotsent

Toomas Orro, kliinilise immunoloogia professor

Arvo Viltrop, veterinaarepidemioloogia professor

Kadrin Meremäe, piimahügieeni dotsent

Reet Mändar, meditsiinilise mikrobioökoloogia professor, Tartu Ülikool