Kaitstud väitekirjad

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Kaitstud doktoritööd alates 1992 a.

Nimi Kuupäev Kraadi nimetus Teema
Birgit Aasmäe 13.12.2019 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Eestis aastatel 2006-2015 sigadelt, veistelt ja koertelt isoleeritud Escherichia coli ja Enterococcus'e perekonna mikroobide ning lehmadelt isoleeritud mastiidipatogeenide antibiootikumiresistentsus"
Tarmo Niine 21.11.2019 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Seedetrakti algloomnakkuste mõju mäletsejaliste ägeda järgu vastusele neonataalperioodil"
Peeter Padrik 01.11.2019 filosoofiadoktori kraad (põllumajandus) "Eesti holsteini tõugu sugupullide sperma kvaliteet, seda mõjutavad tegurid ning seos in vivo viljakusega"
Aimar Namm 15.12.2017 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "BMP ja Pax signaalmolekulide avaldumine inimese ja roti embrüote kesknärvisüsteemi varajastel arenguetappidel"
Anna Pisponen 10.11.2017 filosoofiadoktori kraad (toiduteadus) "Laktoosi klasterdumine ja kristalliseerimine: puhta laktoosi lahuse ja ricotta juustu vadaku eksperimentaaluuring" 
Urmas Sannik 15.12.2016 filosoofiadoktori kraad (toiduteadus) "Loomse päritoluga teisese tooraine ressursside seire mudelsüsteem Eesti lihatööstuses ja valgu ekstraktsioonimeetodi väljatöötamine"
Lilian Pukk 14.10.2016 filosoofiadoktori kraad (põllumajandus) "Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste parameetrite ja elukäiguomaduste analüüs"
Annemari Polikarpus 22.09.2016 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) "Vesipühvlite (Bubalus bubalis) ja koduveiste (Bos taurus) käitumine ja seda mõjutavad tegurid lüpsiplatsile sisenemisel"
Kristi Praakle 04.03.2016 filosoofiadoktor (toiduhügieen ja toidu kvaliteet) "Campylobacter spp. ja Listeria monocytogenes linnulihatoodetes Eestis"
Garri Tralman 22.10.2015 filosoofiadoktor (veterinaarkirurgia) "Kombineeritud metalloosteosüntees pikkade toruluude murdude raviks väikeloomadel"
Julia Jeremejeva 16.04.2015 filosoofiadoktor (sünnitusabi ja günekoloogia) "Prostaglandiini F2α ja antibiootikumide lihastesisene või nahaalune kasutamine poegimisjärgse metriidi ja endometriidi ravis lüpsilehmadel ning taastiinestumise võimalik hindamine akuutse faasi proteiinide määramise kaudu"
Indrek Suitso 27.11.2014 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) Bacillus smithii TBMI12 sobivusest probiootiliseks söödalisandiks”
Kätlin Leisson 21.11.2014 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) „Ahhal­tekiini tõugu hobuste skeletilihase kontraktiilsete valkude molekulaarstruktuur sõltuvalt hobuse vanusest, soost ja põlvnemisest“
Marko Kass 26.06.2014 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) "Toorglütserooli söötmise mõju lüpsilehmade söömusele, piimajõudlusele ja ainevahetuslikule seisundile"
Esta Nahkur 15.05.2014 filosoofiadoktori kraad (morfoloogia) "Euroopa põdra ja veise vaagna võrdlev morfoloogia sünnituse seisukohast"
Piret Kalmus 23.01.2014 filosoofiadoktori kraad (kliiniline veterinaarmeditsiin) „Kliiniliste mastiitide diagnoosimine, ravi tulemuslikkus ja patogeenide antimikroobne resistentsus Eestis“
Hedi Harzia 20.12.2013 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) „Lehmapiima metaboolse profiili ja laapumise vahelised seosed, söötmise ja laktatsiooniperioodi mõju“
Mirjam Vallas 27.06.2013 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) „Piima laapumisomaduste modelleerimine ja geneetiline determineeritus“
Kerli Raaperi 23.11.2012 filosoofiadoktori kraad (veterinaarepidemioloogia) „Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades“
Hanno Jaakson 13.12.2012 filosoofiadoktor (loomakasvatus) „Insuliiniresistentsusest piimalehmadel ja selle seostest tõu, toitumuse ja piimatoodanguga“
Sirje Värv 20.03.2012 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) "Eesti piimaveisetõugude iseloomustamine geneetiliste markerite alusel"
Priit Päkk 14.02.2012 filosoofiadoktori kraad (hüdrobioloogia) "Nakkuste poolt põhjustatud epidermise rakkude talitusliku aktiivsuse muutused kaladel"
Marge Malbe 7.10.2011 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) "Seleeni toime lüpsilehmade udara tervisele"
Terje Elias 1.10.2010 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) "Nitraatide ja nitritite sisaldus köögiviljades ja köögiviljapõhistes toitudes, transformatsiooni dünaamika ning tarbijate poolt toiduga saadavad kogused"
Kadrin Meremäe 22.06.2010 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) „Campylobacter spp. Eesti broileriliha tootmise ahelas ning pro- ja prebiootikumide koosmõju Campylobacter spp. tüvedele in vitro“
Brian Lassen 16.12.2009 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) "Veiste koktsidiooside diagnoosimine, epidemioloogia ja tõrje Eestis"
Jaak Samarütel 10.06.2009 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) „Energia- ja ainevahetusseisundi näitajate seosed luteaalaktiivsuse ja sigimisega eesti holsteini lehmadel“
Ivi Jõudu 29.08.2008 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) "Piima valgulise koostise ja geneetilise polümorfismi mõju piima laapumisomadustele"
Mati Roasto 25.04.2008 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) “Kampülobakterite esinemine Eestis kodulindudel ja tooretes linnulihatoodetes, tüvede tüpiseerimine ja antibiootikumidele tundlikkuse määramine”
Toomas Orro 28.03.2008
(kaitstud Soomes)
Ph.D. (veterinaarmeditsiin) „Acute phase proteins in dairy calves and reindeer: changes after birth and in respiratory infections“
Triin Hallap  23.11.05
(kaitstud Rootsis)
Ph.D. (veterinaarmeditsiin) "Assessment of Sperm Attributes of Frozen-thawed AI Doses from Swedish and Estonian Dairy Bull Sires"
Ragnar Leming 29.05.2005 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Rapsikoogi toiteväärtus ja toitainete seeduvus kasvavatel sigadel”
Merike Henno 29.04.2005 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Piima kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid”
Meelis Ots 15.04.2005 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Energia- ja proteiiniallika mõju mikroobse proteiini sünteesile mäletsejalistel”
Alo Tänavots 1.04.2005 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Sealiha kvaliteedi hindamine ja emiste viljakust mõjutavaid tegureid”
Ants Kavak 16.06.2004 loomaarstiteaduse doktori kraad "Sperma produktsioon ja kvaliteet tori ja eesti tõugu täkkudel"
Mihkel Jalakas 9.06.2004 loomaarstiteaduse doktori kraad "Eesti holsteini tõugu lehma vaagen ja udara kandeaparaat sünnitusabi seisukohalt"
Jaanus Hämmal 9.06.2004 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Võimalusi linnukasvatussaaduste rikastamiseks w-3-rasvhapetega ning nende mõju inimese tervisele”
Marina Aunapuu 1.06.2004 loomaarstiteaduse doktori kraad "Morfoloogilised muutused Wistar liini rottide neerus peale neerumassi vähendamist, madaladoosilist radiatsiooni ja ravimite kasutamist"
Illa Miller 7.11.2003 loomaarstiteaduse doktori kraad “Trihhinelloos Eestis: epidemioloogia, diagnoosimine ja tõrje”  
Andres Aland 30.09.2003 loomaarstiteaduse doktori kraad "Lüpsikarja tervise seiremudel ning selle rakendamine loomade tervise hindamisel ja parandamisel"
Arvo Viltrop 17.12.2002 loomaarstiteaduse doktori kraad "Veiste viirusdiarröa. Epizootilised iseärasused Eestis ja isoleeritud viirustüvede iseloomustus."
Tiiu Saar 9.12.1999 loomaarstiteaduse doktori kraad "Veiste hingamis- ja seedeelundite viirushaiguste nosoloogilisest struktuurist Eestis, veiste herpesviirus-1 mõnedest bioloogilistest omadustest ja infektsioosse rinotrahheiidi/pustuloosse vulvovaginiidi diagnostika täiustamisest"
Kalle Kask 3.12.1999
(kaitstud Rootsis)
Ph.D. (veterinaarmeditsiin) "Postpartum Reproductive Performance in Dairy Cows under Different Managemental Systems and in Cows with Induced Parturitions"  
Andres Valdmann 26.08.1999 loomaarstiteaduse doktori kraad "Progesteroonisisaldus piimas: immuunanalüüs, jaotumine piimanäärmes ning mõju piimalehmade viljakusele esimese seemendamise ajal"
Priit Elias 2.06.1999 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Piima ja selle käsitsuse tähtsusest mikrobioloogilistele protsessidele emmentali juustu valmistamisel”
Imbi Veermäe 28.05.1999 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Jõusööda automatiseeritud selvesöötmise etoloogilised aspektid lüpsikarja pidamisel”
Heli Kiiman 28.05.1999 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Piima somaatiliste rakkude arvu mõjutavatest teguritest”
Piirimäe-Plaado, Triinu 1.01.1999 (kaitstud Saksamaal) põllumajandusdoktori kraad loomakasvatuse erialal "Schetzung geneticher parameter für funktionale merkmale bei rotviehpopulationen"
Erika Mägi 15.10.1997 veterinaarmeditsiini teadusdoktori kraad "Mõnede parasitooside tõrje bioloogilised alused"
Einar Orgmets 12.09.1997 põllumajandusdoktori teaduskraad loomakasvatuse erialal “Lehmade välimik, kehamõõtmed ja piimajõudlus”
Olav Kärt 23.08.1996 põllumajandusdoktori teaduskraad põllumajandusloomade söötmise erialal “Uurimused veiste söödaratsiooni energiasisalduse suurendamise võimaluste kohta”
Matti Piirsalu 26.06.1996 filosoofiadoktori teaduskraad loomakasvatuse erialal “Linnukasvatuse areng Eestis”
Aleksander Lember 3.05.1996 põllumajandusdoktori teaduskraad põllumajandusloomade söötmise erialal “Emiste jõudlusnäitajate sõltuvus ratsiooni metaboliseeriva energia ja proteiini kogusest”
Hans Kavak 25.08.1995 filosoofiadoktori teaduskraad eriloomakasvatuse erialal “Ternespiima happesuse mõju vasikate tervisele ja karja taastootmine”
Avo Karus 30.06.1995 põllumajandusdoktori teaduskraad eriloomakasvatuse erialal “Aldolaasi ja sorbitooli dehüdrogenaasi omadused ja polümorfism eesti punast ja mustakirjut tõugu lüpsilehmadel”
Manefa Mishkiniene 23.05.1995 põllumajandusdoktori teaduskraad eriloomakasvatuse erialal “Fermentpreparaadid noorlindude söötmises”
Haldja Viinalass 16.12.1994 filosoofiadoktor põllumajandusloomade aretuse erialal “Eesti punase veisetõu geneetilise struktuuri võrdlevaid andmeid veregruppide põhjal ja seosed jõudlusomadustega”
Enn Veske 16.12.1994 põllumajandusdoktor eriloomakasvatuse erialal “Hõberebase karvkatte värvusomaduste visuaalse ja fotoelektrokolorimeetrilise uurimise aspektid”
Rein Mee 2.06.1994 filosoofiadoktor põllumajandusloomade söötmise erialal “Tooreste loomsete söötade asendamise võimalusi kiskjaliste karusloomade ratsioonides”
Leo Nigul 5.05.1994 põllumajandusdoktor põllumajandusloomade söötmise erialal “Uurimusi kasvavate sigade söödaratsioonide paremustamisest proteiinsöötade, tööstusjäätmete ja ergotroopsete ainete abil”
Allan Kaasik 31.03.1994 filosoofiadoktor põllumajandusloomade söötmise erialal “Metaboliseeruv proteiin piimalehmade proteiinitarbe arvestuse alusena”
Andres Hellenurme 11.06.1992 filosoofiadoktor põllumajandusloomade söötmise erialal “Analüüsiandmeid söötade ja lehmade söödaratsioonide mineraalse koostise (Ca, P, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) kohta ning mangaani-, vase- ja tsingisoolade lisasöötmise mõjust mineraalelementide omastavusele”