Lõputööde kaitsmised

EMÜ VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUDI
LÕPUTÖÖDE KAITSMISED 2017

Kolmapäeval 31.mail toimuvad magistritööde kaitsmised:

LK ja KA magistritööde kaitsmine toimub 31.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 auditooriumis A201

Kalakasvatuse õppekava (462)

 1. Erik Ahlberg (kell 9.00)
  Kalajahu asendamise võimalused jahumardika (Tenebrio molitor) vastsete jahuga vikerforellil​​
  Yellow mealworm larvae (Tenebrio molitor) as an alternative protein source in diets for rainbow trout
  Juhendaja: Heiki Jaanuska, Marko Kass
  Retsensent: Anton Meženin MSc
   
 2. Raimo Pajusalu (kell 9.35)
  Atlandi lõhe (Salmo salar L.) niisa sügavkülmutamise tehnoloogia rakendamine RMK Põlula kalakasvatustalituses​
  Application of cryopreservation techniques for Atlantic salmon (Salmo salar L.) milt in RMK Põlula Fish rearing centre
  Juhendaja: Ene Saadre, Peeter Padrik, Katrin Kaldre
  Retsensent: Triin Hallap

Loomakasvatuse õppekava (449)

 1. Piia Jairus (kell 10.10)
  Efektiivse kiu allika mõju piima jõudlusnäitajatele ja vatsakeskkonnale​
  Effect of the source of effective fiber on milk performance and rumen environment
  Juhendajad: Meelis Ots, Tiia Ariko
  Retsensent: Allan Kaasik
   
 2. Tõnis Jairus (kell 10.45)
  Pidamistingimuste mõju lüpsilehmade praakimisele​
  Effect of farm conditions on culling in dairy cows
  Juhendajad: Heli Kiiman, Alo Tänavots, Tanel Kaart
  Retsensent: Ragnar Leming
   
 3. Maris Pihlapuu (kell 11.20)
  Praakimispõhjustest eesti holsteini ja eesti punast tõugu piimaveisekarjades​
  Reasons for culling among Estonian Holstein and Estonian Red dairy cattle herds
  Juhendaja: Alo Tänavots, Heli Kiiman, Tanel Kaart
  Retsensent: Marko Kass

Vaheaeg 11.55 – 12.10

 1. Siim Siiman (kell 12.10)
  Kaugloetava vatsasensori kasutamise võimalused veiste söötmisgrupi vatsa keskkonna monitoorimisel.​
  The possibilities to use wireless rumen bolus to monitor rumen environment of a feeding group in cattle.
  Juhendaja: Marko Kass, Tiia Ariko
  Retsentsent: Heli Kiiman
   
 2. Kerli Uib (kell 12:45)
  Kõrgetoodangulise eesti holsteini tõugu karja aretus- ja sigimisalane analüüs​
  Breeding and reproductive analysis of an Estonian Holstein high-yield herd
  Juhendaja: Haldja Viinalass, Tanel Kaart
  Retsentsent: Tõnu Põlluäär
   
 3. Innar Viksi (kell 13:20)
  Maheveisekasvatusse sobivate kaunviljade keemiline koostis, lõhustuvus vatsas ja kuumtöötlemise mõju lõhustuvusnäitajatele​
  Chemical content, rumen degradability and impact of thermal treatment on degradability factors of pulses suitable for organic cattle production
  Juhendaja: Ragnar Leming
  Retsentsent: Allan Kaasik

Liha- ja piimatehnoloogia õppekava (455) magistritööde kaitsmine toimub 31.05.2017 kell 9.00 Kr.56/5 auditooriumis 123

Piimatehnoloogia eriala

 1. Edgar Lepman (kell 9:00)
  Koore kuumutamise mõju või omadustele säilitamise ajal​
  Effect of heat treatment of sweet cream on butter properties during storage
  Juhendajad: Ivi Jõudu, Katrin Laikoja
  Retsensent: Anne Lipp, AS Saaremaa Piimatööstus, kvaliteedijuht
 2. Kai Kaidma (kell 9:40)
  Või mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine
  Evaluation of microbiological quality of butter
  Juhendajad: Helena Andreson
  Retsensent: Epp Songisepp, PhD, OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, vanemteadur

Lihatehnoloogia eriala

 1. Annela Heidemann (kell 10:20)
  Sea rasvkoe füüsikalis-keemilised näitajad​
  Physical and chemical characteristics of pork fat tissue
  Juhendajad: Riina Soidla, Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Retsensent: Taavi Torga, MSc, TÜ Kliinikumi toitlustusteenistus, tehnoloog
   
 2. Kadi Margens (kell 11:00)
  Nuumsigade selja pikima lihase tehnoloogiline kvaliteet ja koostis​
  Technological quality and composition of Longissimus thoracis muscle in finishing pigs
  Juhendajad: Riina Soidla, Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Retsensent: Jaan Parts, MSc, Nõo Lihatööstus AS, peatehnoloogi assistent

Olete oodatud kuulama meie instituudi VM 6. kursuse lõputööde kaitsmisi neljapäeval, 01.06.2017 Kreutzwaldi 62 auditooriumis A201

 1. Kertu Brutus (kell 9.00)​​
  Prevalence of feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus infection in shelter cats in Tartu: association with age, gender, rhinitis and serum haptoglobin concentration
  Kasside immuunpuudulikkuse viiruse ja kasside leukeemiaviiruse levimus Tartu varjupaiga kassidel: seosed vanuse, soo, riniidi ja haptoglobiini kontsentratsiooniga seerumis
  Juhendajad: Elisabeth Dorbek-Kolin, Toomas Orro
  Oponent: Epp Ülevaino
   
 2. Martin Karindi (kell 9.40)
  Ülevaade koerte piimanäärme uudismoodustistest Eestis​
  An overview of canine mammary neoplasms in Estonia
  Juhendajad: Tõnu Järveots, Ivar Blank, Tanel Kaart
  Oponent: Tarmo Niine
   
 3. Noora Hermiina Remes (kell 10.20)
  Seroprevalence of Toxoplasma Gondii in moose (Alces Alces) hunted in Estonia in 2015
  Toxoplasma Gondii seroloogiline levimus 2015 aastal kütitud põtradel (Alces Alces) Eestis
  Juhendajad: Pikka Jokelainen, Age Kärssin
  Oponent: Epp Moks
   
 4. Dagni-Alice Viidu (kell 11.00)
  Vasikate roojast isoleeritud Escherichia coli antibiootikumiresistentsus ja selle seos antibiootikumide kasutamise ning vasikate söötmis- ja pidamistingimustega​
  Antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from the feces of dairy calves and its relation to the usage of antibiotics and management practices
  Juhendaja: Piret Kalmus
  Oponent: Birgit Aasmäe