Eksamikomisjonid

VL lõputööde kaitsmiskomisjonide ja lõpueksamite komisjonide koosseisud 2016/2017.  õppeaastal

1. Bakalaureuseõpe. Loomakasvatuse õppekava (396)

1.1. VL.1094 Bakalaureuseeksam (loomakasvatuse ja kalakasvatuse erialad)
05.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62- A201

1.1.1. Eksamikomisjoni esimees: dotsent Peep Piirsalu
1.1.2. Liikmed: emeriitprofessor Olav Kärt
1.1.3. emeriitprofessor Olev Saveli
1.1.4. dotsent Aleksander Lember
1.1.5. dotsent Ragnar Leming
1.1.6. Heldur Peterson (PhD)
1.1.7. lektor Priit Päkk

1.2. VL.1091 Bakalaureusetöö (kalakasvatuse eriala)
2.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 48 – auditoorium

1.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Riho Gross
1.2.2. Liikmed: lektor Priit Päkk
1.2.3. ihtüoloog Margo Hurt
1.2.4. lektor Katrin Kaldre

1.3. VL.1091 Bakalaureusetöö (loomakasvatuse eriala)
02.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A209

1.3.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Marko Kass
1.3.2. Liikmed: dotsent Heli Kiiman
1.3.3. dotsent Ragnar Leming
1.3.4. lektor Alo Tänavots

2. Bakalaureuseõpe. Toiduainete tehnoloogia õppekava (100984)

2.1. VL.1094 Bakalaureuseeksam
05.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

2.1.1. Eksamikomisjoni esimees: lektor Vilma Tatar
2.1.2. Liikmed: lektor Raili Saar
2.1.3. lektor Tauno Mahla
2.1.4. lektor Katrin Laikoja
2.1.5. lektor Annemari Polikarpus

2.2. VL.1091 Bakalaureusetöö
02.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

2.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Helena Andreson
2.2.2. Liikmed: lektor Vilma Tatar
2.2.3. lektor Raili Saar
2.2.4. lektor Annemari Polikarpus
2.2.5. nooremteadur Andres Sats

3. Loomaarstiõpe. Veterinaarmeditsiini õppekava (398)

3.1. Lõpueksamite komisjonid

3.1.1.  VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam
23.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201

3.1.1.1. Eksamikomisjoni esimees: professor Mati Roasto
3.1.1.2. Liikmed: professor Arvo Viltrop
3.1.1.3. dotsent Piret Kalmus
3.1.1.4. dotsent Terje Elias
3.1.1.5. lektor Andžela Lehtla 

3.1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin
30.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201

3.1.2.1. Eksamikomisjoni esimees: dotsent Piret Kalmus
3.1.2.2. Liikmed: dotsent Kerli Mõtus
3.1.2.3. dotsent Ants Kavak
3.1.2.4. lektor Julia Jeremejeva
3.1.2.5. lektor Birgit Aasmäe
3.1.2.6. vanemloomaarst Reet Herm
3.1.3.7. loomaarst Triin Rilanto
3.1.3.8. peaspetsialist Kalmer Kalmus

3.1.3. VL.1107 Lemmikloomade meditsiin
30.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A209

3.1.3.1. Eksamikomisjoni esimees: vanemloomaarst Ave Kupper
3.1.3.2. Liikmed: vanemloomaarst Merle Toom
3.1.3.3. loomaarst Kristi Sisask
3.1.3.4. loomaarst Liisi Kulasalu

3.1.4. VL.1108 Toiduhügieeni komplekseksam
30.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/3 – 83/84

3.1.4.1. Eksamikomisjoni esimees: professor Mati Roasto
3.1.4.2.Liikmed: dotsent Kadrin Meremäe
3.1.4.3.dotsent Terje Elias
3.1.4.4. dotsent Merike Lillenberg

3.2. VL.1109 Lõputöö
01.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201

3.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Toomas Orro
3.2.2. Liikmed: professor Arvo Viltrop
3.2.3. dotsent Piret Kalmus
3.2.4. dotsent Kalle Kask
3.2.5. dotsent Kerli Mõtus
3.2.6. VL direktor, lektor Toomas Tiirats
3.2.7. lektor Andres Aland
3.2.8. lektor Tõnu Järveots

4. Magistriõpe

4.1. VL.1098 Magistritöö. Loomakasvatuse (449) ja kalakasvatuse (462) õppekavad
31.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201

4.1.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Haldja Viinalass
4.1.2. Liikmed: professor Riho Gross
4.1.3. professor Meelis Ots
4.1.4. dotsent Peep Piirsalu
4.1.5. dotsent Aleksander Lember
4.1.6. dotsent Ragnar Leming
4.1.7. lektor Priit Päkk

4.2. VL.1098 Magistritöö. Liha-ja piimatehnoloogia õppekava (455)
31.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 -123

4.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Ivi Jõudu
4.2.2. Liikmed: dotsent Helena Andreson
4.2.3. lektor Annemari Polikarpus
4.2.4. lektor Alo Tänavots
4.2.5. lektor Tauno Mahla
4.2.6. peaspetsialist Hannes Mootse
4.2.7. assistent Kristi Kerner