Eksamikomisjonid

VL lõputööde kaitsmiskomisjonide ja lõpueksamite komisjonide koosseisud 2017/2018. õppeaastal

1. Bakalaureuseõpe. Loomakasvatuse õppekava (396)

1.1. VL.1094 Bakalaureuseeksam (loomakasvatuse ja kalakasvatuse erialad)
04.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62 A201 (kirjalik ja suuline)

1.1.1. Eksamikomisjoni esimees: dotsent Peep Piirsalu
1.1.2. Liikmed: emeriitprofessor Olav Kärt
1.1.3. emeriitprofessor Olev Saveli
1.1.4. dotsent Aleksander Lember
1.1.5. dotsent Ragnar Leming
1.1.6. Heldur Peterson (PhD)
1.1.7. lektor Priit Päkk
1.1.8. peaspetsialist Heiki Jaanuska

1.2. VL.1091 Bakalaureusetöö (kalakasvatuse eriala)
06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 48–auditoorium

1.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Riho Gross
1.2.2. Liikmed: lektor Priit Päkk
1.2.3. lektor Katrin Kaldre
1.2.4. ihtüoloog Margo Hurt

1.3. VL.1091 Bakalaureusetöö (loomakasvatuse eriala)
01.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A209

1.3.1.Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Marko Kass
1.3.2. Liikmed: dotsent Heli Kiiman
1.3.3. dotsent Ragnar Leming
1.3.4. lektor Alo Tänavots

2. Bakalaureuseõpe. Toiduainete tehnoloogia õppekava (100984)

2.1. VL.1094 Bakalaureuseeksam
04.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123 ja 110 (kirjalik)

2.1.1. Eksamikomisjoni esimees: lektor Vilma Tatar
2.1.2. Liikmed: lektor Anna Pisponen
2.1.3. lektor Tauno Mahla
2.1.4. lektor Katrin Laikoja
2.1.5. assistent Kristi Kerner

2.2. VL.1091 Bakalaureusetöö kaitsmine
01.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

2.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Helena Andreson
2.2.2. Liikmed: dotsent Ivi Jõudu
2.2.3. lektor Vilma Tatar
2.2.4. assistent Marek Tepper
2.2.5. nooremteadur Andres Sats

3. Loomaarstiõpe. Veterinaarmeditsiini õppekava (398)

3.1. Lõpueksamite komisjonid

3.1.1.  VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam (E1,E2,E3)
22.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 (kirjalik)

3.1.1.1. Eksamikomisjoni esimees: professor Mati Roasto
3.1.1.2. Liikmed: professor Arvo Viltrop
3.1.1.3. dotsent Piret Kalmus
3.1.1.4. dotsent Terje Elias
3.1.1.5. lektor Andžela Lehtla  

3.1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin (E1)
29.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A209 (kirjalik)

3.1.2.1. Eksamikomisjoni esimees: dotsent Piret Kalmus
3.1.2.2. Liikmed: dotsent Kerli Mõtus
3.1.2.3. dotsent Ants Kavak
3.1.2.4. lektor Julia Jeremejeva
3.1.2.5. lektor Birgit Aasmäe
3.1.2.6. loomaarst Egne Kahro
3.1.3.7. loomaarst Triin Rilanto
3.1.3.8. loomaarst Katrin Tähepõld
3.1.3.9. peaspetsialist Kalmer Kalmus

3.1.3. VL.1107 Lemmikloomade meditsiin (E2)
29.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 (kirjalik)

3.1.3.1. Eksamikomisjoni esimees: lektor Andžela Lehtla
3.1.3.2. Liikmed: vanemloomaarst Ave Kupper
3.1.3.3. vanemloomaarst Merle Toom
3.1.3.4. loomaarst Liisi Kulasalu
3.1.3.5. loomaarst Kristi Sisask

3.1.4. VL.1108 Toiduhügieeni komplekseksam (E3)
29.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi56/3 -83/84 (kirjalik)

3.1.4.1. Eksamikomisjoni esimees: professor Mati Roasto
3.1.4.2.Liikmed: dotsent Kadrin Meremäe
3.1.4.3. dotsent Terje Elias
3.1.4.4. külalisõppejõud Merike Lillenberg

3.2. VL.1109 Lõputöö
1.rühm- 31.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 

2.rühm -01.06.2018*kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201

3.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Toomas Orro
3.2.2. Liikmed: dotsent Piret Kalmus
3.2.3. dotsent Kalle Kask
3.2.4. dotsent Kerli Mõtus
3.2.5. lektor Andres Aland
3.2.6. lektor Tõnu Järveots
Kui lõputööga lõpetajaid on ühe rühma jagu, siis toimub kaitsmine ainult 31.05.2018.

4. Magistriõpe

4.1. VL.1098 Magistritöö. Loomakasvatuse (449) ja kalakasvatuse (462) õppekavad
30.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 A201

4.1.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Haldja Viinalass
4.1.2. Liikmed: professor Riho Gross
4.1.3. professor Meelis Ots
4.1.4. dotsent Peep Piirsalu
4.1.5. dotsent Aleksander Lember
4.1.6. dotsent Ragnar Leming
4.1.7. lektor Priit Päkk

4.2. VL.1098 Magistritöö. Liha-ja piimatehnoloogia õppekava (455)
30.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi56/5 -123

4.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Ivi Jõudu
4.2.2. Liikmed: dotsent Helena Andreson
4.2.3. lektor Alo Tänavots
4.2.4. lektor Tauno Mahla
4.2.5. assistent Kristi Kerner
4.2.6. peaspetsialist Hannes Mootse
4.2.7. nooremteadur Andres Sats