Eksamikomisjonid

VL lõputööde kaitsmiskomisjonide ja lõpueksamite komisjonide koosseisud 2018/2019. õppeaastal

1. Bakalaureuseõpe. Loomakasvatuse õppekava (396)

1.1. VL 1217 Bakalaureuseeksam
03.06.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201

1.1.1. Eksamikomisjoni esimees: dotsent Peep Piirsalu
1.1.2. Liikmed: professor Haldja Viinalass
1.1.3. dotsent Meelis Ots
1.1.4. dotsent Aleksander Lember
1.1.5. dotsent Ragnar Leming
1.1.6. dotsent Heli Kiiman
1.1.7. lektor Einar Orgmets
1.1.8. lektor Priit Päkk
1.1.9. peaspetsialist Heiki Jaanuska

1.2. VL.1216 Bakalaureusetöö
31.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A209

1.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Marko Kass
1.2.2. dotsent Heli Kiiman
1.2.3. dotsent Ragnar Leming
1.2.4. lektor Alo Tänavots

2. Bakalaureuseõpe. Toiduainete tehnoloogia õppekava (100984)

2.1. VL.1217 Bakalaureuseeksam
03.06.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

2.1.1. Eksamikomisjoni esimees: lektor Vilma Tatar
2.1.2. Liikmed: lektor Annemari Polikarpus
2.1.3. lektor Tauno Mahla
2.1.4. lektor Katrin Laikoja
2.1.5. assistent Kristi Kerner

2.2. VL.1216 Bakalaureusetöö kaitsmine
31.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

2.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Helena Andreson
2.2.2. Liikmed: dotsent Ivi Jõudu
2.2.3. lektor Vilma Tatar
2.2.4. assistent Marek Tepper
2.2.5. nooremteadur Andres Sats

3. Loomaarstiõpe. Õppekavad „Veterinaarmeditsiin (398)“ ja „Veterinaarmeditsiin (118977)“ .

3.1. Lõpueksamite komisjonid

3.1.1. VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam
21.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201

3.1.1.1. Eksamikomisjoni esimees: professor Arvo Viltrop
3.1.1.2. Liikmed: dotsent Piret Kalmus
3.1.1.3. dotsent Terje Elias
3.1.1.4. lektor Andžela Lehtla

3.1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin
28.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A110

3.1.2.1. Eksamikomisjoni esimees: dotsent Piret Kalmus
3.1.2.2. Liikmed: dotsent Kerli Mõtus
3.1.2.3. dotsent Ants Kavak
3.1.2.4. lektor Julia Jeremejeva
3.1.2.5. lektor Birgit Aasmäe
3.1.2.6. loomaarst Katrin Tähepõld

3.1.3. VL.1107 Lemmikloomade meditsiin
28.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A124

3.1.3.1. Eksamikomisjoni esimees: lektor Andžela Lehtla
3.1.3.2. Liikmed: vanemloomaarst Ave Kupper
3.1.3.3. vanemloomaarst Kristel Peetsalu
3.1.3.4. loomaarst Reelika Kruuda
3.1.3.5. loomaarst Liisi Kulasalu

3.2. VL.1109 Lõputöö

3.2.1 Kaitsmiskomisjon nr. 1
31.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 

3.2.1.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Toomas Orro
3.2.1.2. Liikmed: dotsent Piret Kalmus
3.2.1.3. lektor Aleksandr Semjonov
3.2.1.4. vanemloomaarst Hertta Maikki Elise Pirkkalainen
3.2.1.5. vanemloomaarst Triin Rilanto

3.2.2. Kaitsmiskomisjon nr. 2
31.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A124

3.2.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Arvo Viltrop
3.2.2.2. Liikmed: dotsent Kerli Mõtus
3.2.2.3. lektor Andres Aland
3.2.2.4. lektor Tõnu Järveots
3.2.2.5. lektor Kristi Praakle

4. Magistriõpe

4.1. VL.1098 Magistritöö. Õppekavad „Loomakasvatus (449)“ ja „Kalakasvatus (462)“
30.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 62- A209

4.1.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Haldja Viinalass
4.1.2. Liikmed: professor Riho Gross
4.1.3. dotsent Meelis Ots
4.1.4. dotsent Peep Piirsalu
4.1.5. dotsent Aleksander Lember
4.1.6. dotsent Ragnar Leming
4.1.7. lektor Priit Päkk

4.2. VL.1098 Magistritöö. Õppekava „Toiduainete tehnoloogia (455)“
30.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi56/5 -123

4.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Ivi Jõudu
4.2.2. Liikmed: dotsent Helena Andreson
4.2.3. lektor Alo Tänavots
4.2.4. lektor Tauno Mahla
4.2.5. assistent Kristi Kerner
4.2.6. nooremteadur Andres Sats
4.2.7. Eesti Leivatööstus AS tootmisjuht Hannes Mootse