Eksamikomisjonid

Bakalureuseeksami ja lõputööde kaitsmiskomisjonide koosseisud 2016/2017. õppeaastal

Bakalaureuseõpe

Loomakasvatuse ja kalakasvatuse õppekava (396)

1. VL.1094 Bakalaureuseeksam (suuline) 05.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62- A201

1.1. Eksamikomisjoni esimees: dotsent Peep Piirsalu
1.2. Liikmed: emeriitprofessor Olav Kärt
1.3. emeriitprofessor Olev Saveli
1.4. dotsent Aleksander Lember
1.5. dotsent Ragnar Leming
1.6 VL õppedirektor Einar Orgmets
1.7. Heldur Peterson (PhD)
1.8. Priit Päkk* (kui kalakasvatuse erialal lõpetajaid ei ole, siis pole osalemine vajalik)

2. VL.1091 Bakalaureusetöö kaitsmine (loomakasvatuse eriala) 02.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A209

2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dots. Marko Kass
2.2. Liikmed: dotsent Heli Kiiman
2.3. dotsent Ragnar Leming
2.4.  lektor Alo Tänavots

3. VL.1091 Bakalaureusetöö (kalakasvatuse eriala)* 02.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 48 – auditoorium

3.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Riho Gross
3.2. Liikmed: lektor Priit Päkk
3.3. ihtüoloog Margo Hurt
3.4. lektor Katrin Kaldre

Magistriõpe

VL.1098 Magistritöö kaitsmine (loomakasvatuse ja kalakasvatuse erialad) 31.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62 A201

Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Haldja Viinalass
Liikmed: professor Riho Gross
professor Meelis Ots
dotsent Peep Piirsalu
dotsent Aleksander Lember
dotsent Ragnar Leming
lektor Priit Päkk