Eksamikomisjonid

VL lõputööde kaitsmiskomisjonide ja lõpueksamite komisjonide koosseisud 2017/2018. õppeaastal

1. Bakalaureuseõpe. Loomakasvatuse õppekava (396)

1.1. VL.1094 Bakalaureuseeksam, suuline (loomakasvatuse ja kalakasvatuse erialad)

E 04.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201
Eksamikomisjoni esimees: dotsent Peep Piirsalu
Liikmed: emeriitprofessor Olav Kärt
emeriitprofessor Olev Saveli
dotsent Aleksander Lember
dotsent Ragnar Leming
Heldur Peterson (PhD)
lektor Priit Päkk
lektor Katrin Kaldre

1.2. VL.1091 Bakalaureusetöö (kalakasvatuse eriala)

R 01.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 48-auditoorium
Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Riho Gross
Liikmed: lektor Priit Päkk
ihtüoloog Margo Hurt
lektor Katrin Kaldre

1.3. VL.1091 Bakalaureusetöö (loomakasvatuse eriala)

R 01.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A209
Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Marko Kass
Liikmed: dotsent Heli Kiiman
dotsent Ragnar Leming
lektor Alo Tänavots

2. VL.1098 Magistritöö. Loomakasvatuse (449) ja kalakasvatuse (462) õppekavad.

K 30.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201
Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Haldja Viinalass
Liikmed: professor Riho Gross
professor Meelis Ots
dotsent Peep Piirsalu
dotsent Aleksander Lember
dotsent Ragnar Leming
lektor Priit Päkk