Kuupäevad

LÕPETAMISEGA SEOTUD OLULISED KUUPÄEVAD JA TÄHTAJAD
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUDI 2018. AASTA LÕPETAJATELE.

 1. Bakalaureuseõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 22.mai. 2018.
Bakalureuseeksamile või bakalaureusetöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 172 EAP.

VL.1094 Bakalaureuseeksam toimub järgmiselt:

 1. Loomakasvatuse ja kalakasvatuse erialad – 04.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62 A201 (kirjalik ja suuline);
 2. Toiduainete tehnoloogia eriala - 04.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123 ja 110 (kirjalik) 

 

VL.1091 Bakalaureusetöö
Bakalaureusetöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 24.05.2018. Juhendaja annab teile teada, kes on töö retsensent.
Bakalaureusetööde kaitsmine toimub järgmiselt:

 1. Kalakasvatuse eriala - 01.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 48–auditoorium
 2. Loomakasvatuse eriala – 01.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A209
 3. Toiduainete tehnoloogia eriala – 01.06.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

Lõpuaktus toimub 08.06.2018 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.

 1. Magistriõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 19. mai 2018.
Magistritöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 90 EAP.
Magistritöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 23.05.2018. Juhendaja annab teile teada, kes hakkab tööd retsenseerima.

Magistritööde kaitsmine toimub järgmiselt:

 1. Kalakasvatuse ja loomakasvatuse erialad - 30.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 A201
 2. Liha- ja piimatehnoloogia erialad- 30.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi56/5 -123

Lõpuaktus toimub 08.06.2018 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.

 1. Loomaarstiõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 16. mai 2018.
Lõpueksamitele või lõputöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ning valik- ja vabaaineid kogumahus vähemalt 352 EAP. Lisaks ei tohi üliõpilasel olla ka finantsilisi võlgnevusi ülikooli ees.


Veterinaarmeditsiini õppekava. lõpueksamite ja lõputöö kaitsmise ajad on järgmised:

 1. Lõpueksamid

1.1. VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam (kirjalik) - 22.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201

Suunapõhine eriala valikmooduli lõpueksam:

1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin (produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli (E1) lõpueksam, kirjalik) - 29.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A209
1.3 VL.1107 Lemmikloomade meditsiin (lemmikloomade meditsiini valikmooduli (E2) lõpueksam, kirjalik)- 29.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201
1.4. VL.1108 Toiduhügieeni komplekseksam (toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu valikmooduli (E3) lõpueksam, kirjalik) - 29.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi56/3 -83/84.

VL.1109 Lõputöö kaitsmine
Lõputööde kaitsmist kureerib komisjoni esimees prof. Toomas Orro. 

 1. Lõputöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 22.05.2018. Lõputöö juhendaja annab teada, kes on teie töö retsensent.
 2. Lõputööde kaitsmine toimub: 

1.rühm- 31.05.2018 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 
2.rühm -01.06.2018*kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 . 

Kui lõputööga lõpetajaid on ainult ühe rühma jagu, siis toimub kaitsmine 31.05.2018.

Lõpuaktus toimub 08.06.2018 kell 12 Kreutzwaldi 1A aulas. 
Aktus toimub VLI kõikide erialade lõpetajatele koos.