Kuupäevad

LÕPETAMISEGA SEOTUD OLULISED KUUPÄEVAD JA TÄHTAJAD
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUDI 2019. AASTA LÕPETAJATELE.

 1. Bakalaureuseõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 20. mai. 2019.
Bakalureuseeksamile või bakalaureusetöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 170 EAP.

 VL.1217 Bakalaureuseeksam toimub järgmiselt:

 1. Loomakasvatuse õppekava– 03.06.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62 A201
 2. Toiduainete tehnoloogia õppekava - 03.06.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

VL.1216 Bakalaureusetöö
Bakalaureusetöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 23.05.2019.

Juhendaja annab teile teada, kes on töö retsensent.
Bakalaureusetööde kaitsmine toimub järgmiselt:

 1. Loomakasvatuse eriala – 31.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A209
 2. Toiduainete tehnoloogia eriala – 31.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

Lõpuaktus toimub 07.06.2019 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.

 1. Magistriõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 20. mai 2019.
Magistritöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 90 EAP.
Magistritöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 23.05.2019.

Juhendaja annab teada, kes on retsenssent.

Magistritööde kaitsmine toimub järgmiselt:

 1. Loomakasvatuse ja kalakasvatuse õppekavad - 30.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 A209
 2. Toiduainete tehnoloogia õppekava- 30.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi56/5 -123

Lõpuaktus toimub 07.06.2019 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.

 1. Loomaarstiõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 17. mai 2019.
Lõpueksamitele või lõputöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ning valik- ja vabaaineid kogumahus vähemalt 352 EAP. Lisaks ei tohi üliõpilasel olla ka finantsilisi võlgnevusi ülikooli ees.
Veterinaarmeditsiini õppekava. lõpueksamite ja lõputöö kaitsmise ajad on järgmised:

 1. Lõpueksamid

1.1. VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam - 21.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201

Eriala valikmoodulite lõpueksamid:

1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin (produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli (E1) lõpueksam,- 28.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A110
1.3 VL.1107 Lemmikloomade meditsiin (lemmikloomade meditsiini valikmooduli (E2) lõpueksam - 28.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A124

VL.1109 Lõputöö kaitsmine

 1. Lõputöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 23.05.2019. Lõputöö juhendaja annab teada, kes on töö retsensent.
 2. Lõputööde kaitsmine toimub: 

1. rühm- 31.05.2019 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 
2. rühm -31.05.2019*kell 9.00 Kreutzwaldi62-A124 

Lõpuaktus toimub 07.06.2019 kell 12 Kreutzwaldi 1A aulas. 
Aktus toimub VLI kõikide erialade lõpetajatele koos.