Kuupäevad

LÕPETAMISEGA SEOTUD OLULISED KUUPÄEVAD JA TÄHTAJAD
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUDI 2017. AASTA LÕPETAJATELE.

1. Bakalaureuseõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 23.mai. 2017.
Bakalureuseeksamile või bakalaureusetöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 172 EAP.
 
 VL.1094 Bakalaureuseeksam toimub järgmiselt:

1. Loomakasvatuse  eriala – 05.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62 A201 (kirjalik ja suuline);
2. Toiduainete tehnoloogia eriala - 05.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123 ja 110 (kirjalik) 

VL.1091 Bakalaureusetöö
Bakalaureusetöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 25.05.2017. Juhendaja annab teile teada, kes on töö retsensent.
Bakalaureusetööde kaitsmine toimub järgmiselt:

1. Loomakasvatuse eriala – 02.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A209
2. Toiduainete tehnoloogia erialad – 02.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

Lõpuaktus toimub 09.06.2017 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.

2. Magistriõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg  on 19. mai 2017.
Magistritöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 90 EAP.
Magistritöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 24.05.2017. Juhendaja annab teile teada, kes hakkab tööd retsenseerima.

Magistritööde kaitsmine toimub järgmiselt:

1. Kalakasvatuse ja loomakasvatuse erialad - 31.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62 A201
2. Liha- ja piimatehnoloogia erialad- 31.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi56/5 -123

Lõpuaktus toimub 09.06.2017 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.

3. Loomaarstiõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg  on 18. mai 2017.
Lõpueksamitele või lõputöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ning valik- ja vabaaineid kogumahus vähemalt 352 EAP. Samuti ei tohi üliõpilasel olla ka finantsilisi võlgnevusi ülikooli ees.
 
2017.a. lõpuksamite ja lõputöö kaitsmise ajad on järgmised:

1. Lõpueksamid

1.1. VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam (kirjalik) - 23.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201

Suunapõhine eriala valikmooduli lõpueksam:

1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin (produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli (E1) lõpueksam, kirjalik) - 30.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 
1.3 VL.1107 Lemmikloomade meditsiin (lemmikloomade meditsiini valikmooduli (E2) lõpueksam, kirjalik)- 30.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A209
1.4. VL.1108 Toiduhügieeni komplekseksam (toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu valikmooduli (E3) lõpueksam, kirjalik) - 30.05.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi56/3 aud.

VL.1109 Lõputöö kaitsmine
Lõputööde kaitsmist kureerib komisjoni esimees prof. Toomas Orro. 

1. Lõputöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 23.05.2017. Lõputöö juhendaja annab teada, kes on teie töö retsensent.
2. Lõputööde kaitsmine toimub: 

1.rühm- 01.06.2017 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 
2.rühm -02.06.2017*kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 . 

Kui lõputööga lõpetajaid  tuleb ühe rühma jagu, siis toimub kaitsmine ainult 01.06.2017.
 
Lõpuaktus toimub 09.06.2017 kell 12 Kreutzwaldi 1 aulas. 
Aktus toimub meie instituudi kõikide erialade lõpetajatele koos.