Kuupäevad

LÕPETAMISEGA SEOTUD OLULISED KUUPÄEVAD JA TÄHTAJAD
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUDI 2020. AASTA LÕPETAJATELE.

 1. Bakalaureuseõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 22.mai. 2020.
Bakalureuseeksamile või bakalaureusetöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 170 EAP.

 VL.1217 Bakalaureuseeksam toimub järgmiselt:

 1. Loomakasvatuse õppekava– 08.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi62 A201
 2. Toiduainete tehnoloogia õppekava - 08.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

VL.1216 Bakalaureusetöö
Bakalaureusetöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 22.05.2020.

Juhendaja annab teile teada, kes on töö retsensent.
Bakalaureusetööde kaitsmine toimub järgmiselt:

 1. Loomakasvatuse eriala – 05.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A209
 2. Kalakasvatuse eriala - 05.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi 48 - auditoorium
 3. Toiduainete tehnoloogia eriala – 05.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

Lõpuaktus toimub 12.06.2020 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.


 1. Magistriõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 22. mai 2020.
Magistritöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 90 EAP.
Magistritöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 22.05.2020.

Juhendaja annab teada, kes on retsenssent.

Magistritööde kaitsmine toimub järgmiselt:

 1. Loomakasvatuse õppekava - 04.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 A209
 2. Toiduainete tehnoloogia õppekava- 04.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi56/5 -123

Lõpuaktus toimub 12.06.2020 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.


 1. Loomaarstiõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 18. mai 2020.
Lõpueksamitele või lõputöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ning valik- ja vabaaineid kogumahus vähemalt 352 EAP. Lisaks ei tohi üliõpilasel olla ka finantsilisi võlgnevusi ülikooli ees.
Veterinaarmeditsiini õppekava. lõpueksamite ja lõputöö kaitsmise ajad on järgmised:

 1. Lõpueksamid

1.1. VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam - 26.05.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201

Eriala valikmoodulite lõpueksamid:

1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin (produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli (E1) lõpueksam,- 02.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A110
1.3 VL.1107 Lemmikloomade meditsiin (lemmikloomade meditsiini valikmooduli (E2) lõpueksam - 02.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A124

VL.1109 Lõputöö kaitsmine

 1. Lõputöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 18.05.2020. Lõputöö juhendaja annab teada, kes on töö retsensent.
 2. Lõputööde kaitsmine toimub: 

1. rühm- 04.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201 
2. rühm -05.06.2020kell 9.00 Kreutzwaldi62-A201*

*- kui lõputööga lõpetajaid on ainult ühe rühma jagu, siis toimub kaitsmine 04.06.2020 

Lõpuaktus toimub 12.06.2020 kell 12 Kreutzwaldi 1A aulas. 
Aktus toimub VLI kõikide erialade lõpetajatele koos.