Kuupäevad

LÕPETAMISEGA SEOTUD OLULISED KUUPÄEVAD JA TÄHTAJAD
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUDI 2020. AASTA LÕPETAJATELE.

 1. Bakalaureuseõpe

  Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 22. mai 2020.
  Bakalureuseeksamile või bakalaureusetöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 170 EAP.

  VL.1217 Bakalaureuseeksam toimub järgmiselt:
  1. Loomakasvatuse õppekava– 08.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi62 A201
  2. Toiduainete tehnoloogia õppekava - 08.06.2020 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

VL.1216Bakalaureusetöö
Bakalaureusetöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 22.05.2020.
Bakalaureusetööde kaitsmine toimub järgmiselt:

 1. Loomakasvatuse eriala – 05.06.2020 kell 9.00 videosilla vahendusel: https://videosild.emu.ee/b/mar-je3-et6
 2. Toiduainete tehnoloogia eriala – 05.06.2020 kell 9.00 videosilla vahendusel: https://videosild.emu.ee/b/ivi-u4f-j7r

Lõpuaktus toimub virtuaalselt 19.06 kell 12.00

 1. Magistriõpe
  Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 22. mai 2020.
  Magistritöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja vabaaineid kogumahus vähemalt 90 EAP.
  Magistritöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 22.05.2020.

  Magistritööde kaitsmine toimub järgmiselt:
  1. Toiduainete tehnoloogia õppekava- 04.06.2020 kell 9.00 videosilla vahendusel: https://videosild.emu.ee/b/ivi-u4f-j7r

Lõpuaktus toimub virtuaalselt 19.06 kell 12.00

 1. Loomaarstiõpe
  Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 18. mai 2020.
  Lõpueksamitele või lõputöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ning valik- ja vabaaineid kogumahus vähemalt 352 EAP. Lisaks ei tohi üliõpilasel olla ka finantsilisi võlgnevusi ülikooli ees.
  Veterinaarmeditsiini õppekava. lõpueksamite ja lõputöö kaitsmise ajad on järgmised:
   
  1. Lõpueksamid
   1.1. VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam - 26.05.2020 [veebipõhine]
   Eriala valikmoodulite lõpueksamid:
   1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin (produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli (E1) lõpueksam - 02.06.2020 [veebipõhine]
   1.3 VL.1107 Lemmikloomade meditsiin (lemmikloomade meditsiini valikmooduli (E2) lõpueksam - 02.06.2020 [veebipõhine]
    
  2. VL.1109 Lõputöö kaitsmine
   Lõputöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 18.05.2020. 
   Lõputööde kaitsmine toimub: 
   1. rühm- 04.06.2020 kell 9.00 videosild https://videosild.emu.ee/b/arv-zkj-agc
   2. rühm -05.06.2020kell 9.00 videosild https://videosild.emu.ee/b/arv-zkj-agc

Lõpuaktus toimub virtuaalselt 19.06 kell 12.00