Lihatehnoloogia 3+2

LIHATEHNOLOOGIA ERIALAL KAITSTUD MAGISTRITÖÖD (3+2 ÕPE)

Jrk.nr. Nimi Kuupäev Akadeemiline kraad Töö pealkiri
1 Grabiitšuk, Marija 12.06.07 põllumajandusteaduse magister (lihatehnoloogia) Sealiha pH mõju keedusinkide kvaliteedile ja töötlemiskadudele
2 Karjus, Kadi 12.06.07 põllumajandusteaduse magister (lihatehnoloogia) Tapaeelsete tegurite mõju sealiha kvaliteedile AS Valga Lihatööstuses
3 Veri, Kristiina 12.06.07 põllumajandusteaduse magister (lihatehnoloogia) Marineeritud liha rikastamine taimsete funktsionaalsete lisanditega
4 Kerner, Kristi 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (lihatehnoloogia) Erinevate uimastamismeetodite mõju sealiha kvaliteedile .
5 Murru, Triin 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (lihatehnoloogia)  
6 Zell, Maria 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (lihatehnoloogia) Verivorsti retsepti ja tehnoloogia väljatöötamine kaubandusketile Maxima Eesti OÜ.“
7 Veskioja, Andre 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (lihatehnoloogia)  
8 Luik, Kaili 3.06.10 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Traditsioonilisest ja mahetootmisest pärineva veiseliha kvaliteedi erinevused
9 Sirk, Raido 3.06.10 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Lambarümba tükeldamine
10 Trofer, Olga 3.06.10 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Lühiajaliste temperatuurilöökide mõju hakkliha kvaliteedile
11 Viilipus, Mart 3.06.10 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Liha töötlemise seadmed ja masinaelementide teoreetilised alused
12 Villem, Sille 3.06.10 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Keedusinkide tegelik koostis võrreldes etiketil märgituga
15 Lepp, Kristina 3.06.11 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Sealiha marineerimine orgaaniliste hapetega ja selle mõju toote kvaliteedile
16 Saar, Raili 3.06.11 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Hobuseliha väärindamisvõimaluste uurimine Eestis
17 Žurbenko, Stanislav 3.06.11 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Djuroki tõu mõju sealiha kvaliteedile
18 Kopli, Reelika 1.06.12 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Digitaalse mikroskoopia kasutamine sealiha struktuuri ja liha kvaliteedi uuringutes
19 Šitkova, Aljona 1.06.12 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Mikroorganismide erinevate gruppide arvukuse muutused veiseliha laagerdamisel
20 Tuvikene, Tea 1.06.12 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Aastatel 1965–2011 Eesti Maaülikoolis koostatud lihatehnoloogia eriala lõputööde andmebaas
21 Martinson, Riho 31.05.13 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Gravitatsiooniline impulssmeetod veiseliha lõikeenergia määramiseks ning selle rakendamine veiseliha laagerdustehnoloogia parameetrite täpsustamiseks
22 Morina, Olga 31.05.13 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Digitaaltehnika rakendamine liha värvuse uurimiseks
23 Muutra, Kaisa 31.05.13 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Listeria monocytogenes’e ja Campylobacter spp. levimus ning arvukus liha- ja kalatoodetes Eestis
24 Tamm, Tauri 31.05.13 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Lihaveiste liha kvaliteet
25 Vesselova, Svetlana 31.05.13 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Tarbija käitumise uuring ahelas kauplus-kodu-tarbimine
26 Veerme, Leena 6.06.14 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Suitsugeneraatori suitsu puhastamisel tekkivate jääkainete mõju lihatööstuse reoveele ja kanalisatsioonile 
27 Haljaste, Signe 5.06.15 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Külmutatud liha erinevate sulatamisviiside mõju toodangu väljatulekule suitsulihatoodete tootmisel
28 Lindenberg, Kristiina 5.06.15 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Shiga-toksiine tootva escherichia coli levimus suurulukite ning veiste rümpadel Eestis
29 Oja, Ruve 5.06.15 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Sigade algtöötlemisel tekkivad loomsed kõrvalsaadused ja nende seiresüsteemi aluste väljatöötamine
30 Pihlak, Aaro 5.06.15 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Kontaktsete- ja mittekontaktsete meetodite kasutamine temperatuuride registreerimiseks lihatehnoloogia alastes uuringutes
31 Tiitson, Priit 5.06.15 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Vadaku lisamise mõju frankfurterite füüsikalis-keemilistele ja organoleptilistele omadustele
32 Torga, Taavi 5.06.15 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihas- ja rasvkoe kvaliteedile
33 Parts, Jaan 1.06.16 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Lihaveiste algtöötlemisel tekkivad kõrvalsaaduste kogused ja füüsikalis-keemiline koostis
34 Torp, Jaanika 1.06.16 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele
35 Heidemann, Annela 31.05.17 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Sea rasvkoe füüsikalis-keemilised näitajad
36 Margens, Kadi 31.05.17 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Nuumsigade selja pikima lihase tehnoloogiline kvaliteet ja koostis
37 Juks, Marii-Heleen 30.05.18 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Sous vide meetodi rakendamine veiseliha töötlemisel
38 Meelker, Gete 30.05.18 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Vinnutatud veiselihasnäkkide tehnoloogia väljatöötamine
39 Raja, Liina 30.05.19 tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia) Mustasõstra-õunapüree kasutamine keeduvorsti valmistamisel