Loomakasvatus 3+2

LOOMAKASVATUSE ERIALAL KAITSTUD MAGISTRITÖÖD (3+2 ÕPE)

Jrk.nr. Nimi Kuupäev Akadeemiline kraad Töö pealkiri
1 Eller, Helen-Liilia 12.06.07 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Veise vatsas lõhustuva söödaproteiini ning väljaheidetega erituva lämmastiku emissiooni vahelised seosed
2 Hansen, Helen 12.06.07 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Eesti punase tõu aretuses kasutatud importpullide aretusväärtus erinevates riikides
3 Maibah, Diana 12.06.07 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Täisratsioonilise segasööda kasutamise võimalusi vasikate üleskasvatamisel
4  Kalamees, Helen 30.05.08 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lüpsilehmade söötmise ja grupeerimise strateegiate valikutest vabapidamisega suurfarmides
5  Kalda, Leone 30.05.08 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Poegimissesooni mõju piimajõudlusele
6 Kuzmina, Irina 30.05.08 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Eestis kasvatatavate veisetõugude vereplasma kaltsiumi ja fosfori sisaldusest
7 Lepik, Triin 30.05.08 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Hobuste kõrgema närvitalitluse tüübid Eestis aretatavate kohalike tõugude näitel
8 Liiv, Meriliis 30.05.08 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) USA noorpullide kasutamise efektiivsus Eesti holsteini aretuses
9 Roosimägi, Reet  30.05.08 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Piimalehmade toitumuse hindamisest ja selle seosest sigimisega
10 Skvortsova, Zarina 30.05.08 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Piimarasva rasvhappeline koostis Eesti tava- ja mahefarmides
11 Stepanov, Riina 30.05.08 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Töötlemise ja valge ristiku söötmise mõju piima maitseomadustele
12 Ariko, Tiia 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Hargnenud ja paarituarvulise süsinikahelaga rasvhapped piimas
13 Grünberg, Riina 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Erinevate tärkliseallikate mõju lehmade piimatoodangule ja koostisele
14 Kiiver, Hannelore 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Veiste sigivusnäitajaid mõjutavad tegurid
15 Rooni, Krista 5.06.09 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Inbriiding eesti rasekeveohobuse tõu aretuses
16 Suitsmart, Siim 3.06.10 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Toorglütserooli söötmise lüpsilehmadele poegimisjärgsel perioodil
17 Kamenski, Sergei 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Erinevate ensüümidega töödeldud sojašroti mõju võõrutatud põrsaste seeduvusele ja lihajõudlusnäitajatele
18 Landing, Liis 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lihatõugu noorpullide sperma kvaliteet, seda mõjutavad tegurid ja seos sperma sügavkülmutamiskindlusega
19 Pärn, Ilmar 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Ammoniaagi emissiooni määramine erinevat tüüpi vedelsõnnikuhoidlatest
20 Rebase, Cheryl 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Silo söötmine ratsahobustele
21 Reisenbuk, Anne 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Piima kvaliteet automaatse lüpsisüsteemiga farmides 
22 Rodim, Tiina 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Söödaratsiooni proteiiniallikate mõju kiu seedele vatsas
23 Tani, Margo 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Eesti mahepiimalehmade jõudlusnäitajate analüüs aastatel 2008-2010
24 Vaga, Merko 3.06.11 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lammaste käitumise ja heaolu uuringud aastaringse väljapääsuga vabapidamisega mahetootmisfarmis
25 Fadeeva, Maria 1.06.12 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lehmade lüpsikiirus, udara tervis ja karjaspüsimine robotlüpsil
26 Kaeramaa, Moonika 1.06.12 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lehmade kehaehitus, piimajõudlus ja funktsionaalsed tunnused
27 Ojaots, Riho 1.06.12 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Probiootikumid vasikate söödaratsioonides
28 Petrova, Anna 1.06.12 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Eesti holsteini tõugu lehmade piimajõudlus, sigimine ja aretus kõrgetoodangulises karjas 21. sajandi esimesel kümnendil
29 Soonberg, Maria 1.06.12 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lehmade söömiskäitumine
30 Altosaar, Elisa 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lehma udara piima leket mõjutavad tegurid
31 Lond, Aiki 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Mahedalt peetavate uttede söötmise mõju nende toitumusele ja jõudlusele uttede sigimisperioodi erinevatel etappidel
32 Popova, Maria 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Noorhobuse põhiväljaõpe
33 Ruus, Ingrid 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Hobuste valik ning kasutamine ratsutamisteraapias Eestis ja seda mõjutavad tegurid
34 Saavan, Kätlin 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Hobuste rakendisport Eesti Vabariigis
35 Toomsalu, Helen 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Bioloogilise kindlustuslisandi mõju liblikõielisterikka silo söömusele
36 Vanderflit, Anna-Jaana 31.05.13 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Eestis kasvatatavate vutipopulatsioonide lihajõudlus
37 Kokk, Kristiina 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Kinnine kaitsmine
38 Luhter, Kadri 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Proteiini ja tärklise kaitsmise võimalused mäletsejaliste söötmisel
39 Mark, Elina 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Veise in vitro toodetud embrüote metaboloomika ja kasvulahuste mikrobioloogia
40 Zirnask, Kadri 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Maisisilo lüpsilehmade ratsioonis
41 Vigel, Maarja 6.06.14 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lüpsilehmade poegimiseelse toitumuse mõju laktatsiooni alguse energiabilansile
42 Saarna, Kerly 27.08.14 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Inbriiding eesti maatõugu veistel
43 Juht, Heleni 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Energia metabolism ja –allikad sporthobuste söötmisel. Söötade glükeemiline indeks
44 Jüürman, Kätlin 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Lihaveiste välimiku lineaarne hindamine
45 Kaljuve, Heino 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Hy-Line valgete ja –pruunide kanade vabapidamine
46 Karis, Priit 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Ainevahetuslikud vastused glükoosi infusioonile erinevas toitumuses eesti holsteini lehmadel
47 Kivi, Birgit 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Ternespiima kvaliteedi mõju piimaveiste vasikate jõudlusele ja tervisele
48 Laur, Kätlin 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Proteiinsööda mõju piimajõudlusele
49 Niklus, Urmas 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Kinnine kaitsmine
50 Peterson, Maria 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Mikrokliima parameetrid sporthobuste tallides talveperioodil
51 Raud, Ats 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Piima progesteroonisisalduse määramise lateraalse voolu testi ja immunoensümaatilise meetodi võrdlus lehmade innatunnuste kinnitamiseks ja mittetiinuse diagnoosimiseks
52 Samsonova, Lilja 5.06.15 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Laktatsioonijärgu ja lehma poegimiseelse toitumushinde mõju piimarasva rasvhappelisele profiilile
53 Luur, Maria Liisa 1.06.16 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Eesti holsteini tõugu lehmade käitumise võrdlus talve- ja suveperioodil
54 Runin, Maksim 1.06.16 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Silo propanoolisisaldus ja selle seos teiste fermentatsiooninäitajatega
55 Saare, Anni 1.06.16 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Kinnine kaitsmine
56 Visamaa, Triin 1.06.16 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Eesti vuti jõudlusnäitajad ja nendevahelised seosed
57 Jairus, Piia 31.05.17 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Efektiivse kiu allika mõju piima jõudlusnäitajatele ja vatsakeskkonnale
58 Jairus, Tõnis 31.05.17 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Pidamistingimuste mõju lüpsilehmade praakimisele
59 Pihlapuu, Maris 31.05.17 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Praakimispõhjustest eesti holsteini ja eesti punast tõugu piimaveisekarjades
60 Siiman, Siim 31.05.17 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Kaugloetava vatsasensori kasutamise võimalused veiste söötmisgrupi vatsa keskkonna monitoorimisel
61 Uib, Kerli 31.05.17 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Kõrgetoodangulise eesti holsteini tõugu karja aretus- ja sigimisalane analüüs
62 Viksi, Innar 31.05.17 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Maheveisekasvatusse sobivate kaunviljade keemiline koostis, lõhustuvus vatsas ja kuumtöötlemise mõju lõhustuvusnäitajatele
63 Järve, Magnus 30.05.18 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Üksik- või kaksikvasika sünnitanud lehmade endokriinsed ja ainevahetuslikud profiilid ja sigivus
64 Kupp, Grete 30.05.18 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Ternespiimaga saadud immuunsust mõjutavad tegurid ja selle mõju vasikate tervisele
65 Kurvits, Eve 30.05.18 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Õrre- ja puurikanala mikrokliima parameetrite võrdlus ning mikrokliima mõju munatoodangule Linnu Talu OÜ näitel
66 Post, Lauri 30.05.18 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Monensiini ja toitumuse mõju piimalehmade ainevahetusele ja toodangule
67 Sild, Sigrid 30.05.18 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Hobuste heaolu hindamine Eesti tallides
68 Tänak, Janar 30.05.18 põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus) Maisisilo fermentatsiooni mõjutavad tegurid