Kaitstud väitekirjad

  • Priit Päkk, doktorikraad, 2012, (juh) Tiit Paaver;  Piret Hussar, Alterations of epidermal cells` functional activity in fish due to infection (Nakkuste poolt põhjustatud epidermise rakkude talitusliku aktiivsuse muutused kaladel), Eesti Maaülikool.

  • Lilian Pukk, doktorikraad, 2016, (juh) Anti Vasemägi; Riho Gross; Tiit Paaver, Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) (Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs), Eesti Maaülikool.