Projektid

  1. Institutsionaalne uurimistoetus IUT8-2 "Populatsioonigeneetika, genoomika ja transkriptoomika rakendused kalade ja põllumajandusloomade geneetilise mitmekesisuse ja lokaalsete adaptatsioonide uuringutes (1.01.2013−31.12.2018)", vastutav täitja Riho Gross
    Uurimisteema käsitleb kalade ja põllumajandusloomade geneetiliste ressursside kaitse ja säästliku majandamise probleeme ja keskendub peamiselt geneetilise mitmekesisuse ja lokaalsete adaptatsioonide uurimisele, integreerides populatsioonigeneetika, genoomika, transkriptoomika ja ökoloogia meetodeid. Uurimisteema on jagatud 4 alateemaks: 1. Atlandi lõhe ökoloogiline genoomika; 2. Peremees-parasiidi interaktsioonid ja haigusresistentsuse geneetilised alused lõhelistel; 3. Valitud kala- ja vähiliikide (forell, Atlandi lõhe, koha, jõevähk) geneetiline mitmekesisus ja populatsioonistruktuur; 4. Põllumajandusloomade geneetiline mitmekesisus ja funktsionaalne genoomika. Oodatavad tulemused on olulised nii fundamentaalsest kui rakenduslikust aspektist, aidates selgitada molekulaarse adaptatsiooni ja kohasuse mehhanisme ning võimaldades paremini kaitsta ja säästlikumalt kasutada ohustatud kala- ja vähiliikide ning põllumajandusloomade geneetilisi ressursse. 
  2. Keskkonnaministeeriumi siseriiklik leping 8T160144VLVV "Kalade taastootmise alased uuringud 2016. a (1.05.2016−1.05.2017)", vastutav täitja Riho Gross
  3. KIK-i 2014. a. kalanduse programm 8-2/T15029VLVV "Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2015. a. (1.04.2015−31.03.2016)", vastutav täitja Tiit Paaver