Üldinfo

1964. aastal loodi Tartus Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi juurde kalakasvatuse osakond. Kalakasvatuse katsejaam rajati aastatel 1971-1978 Ilmatsallu (10 km Tartust), mis 1993. aastal erastati ning Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut koos Kalakasvatuse osakonnaga liideti Eesti Põllumajandusülikooliga. 2005. aastal muudeti Eesti Põllumajandusülikooli nimi Eesti Maaülikooliks ning Kalakasvatuse osakond kuulub sellest ajast Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi koosseisu. 2014. aastal nimetati kalakasvatuse osakond ümber vesiviljeluse osakonnaks ning 2017. aasta 1. septembrist moodustati vesiviljeluse osakonna baasil vesiviljeluse õppetool, mille juhiks valiti EMÜ nõukogu poolt professor Riho Gross.

Vesiviljeluse õppetool on ainus oma valdkonna kompetentsikeskus Eestis, kus õpetatakse üliõpilasi ning juhendatakse kraadiõppureid nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel. Lisaks tehakse fundamentaal- ja rakendusuuringuid kalade ja vähkide geneetika, haiguste, vesiviljelustehnoloogiate ja kalavarude taastootmise valdkonnas. Õppetooli eesmärgiks on teha kõrgel tasemel teadustööd, koolitada teaduspõhiselt hea haridusega spetsialiste ning teha koostööd ettevõtetega teadustulemuste rakendamiseks.

KalakasvatusKalakasvatusKalakasvatus