Üldinfo

1964. aastal loodi Tartus Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi juurde kalakasvatuse osakond. Kalakasvatuse katsejaam rajati aastatel 1971-1978 Ilmatsallu (10 km Tartust), mis 1993. aastal erastati ning Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut koos Kalakasvatuse osakonnaga liideti Eesti Põllumajandusülikooliga. 2005. aastal muudeti Eesti Põllumajandusülikooli nimi Eesti Maaülikooliks ning Kalakasvatuse osakond kuulub sellest ajast  Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi koosseisu. 2014. aastal nimetati Kalakasvatuse osakond ümber Vesiviljeluse osakonnaks.

Vesiviljeluse osakond on ainus oma valdkonna kompetentsikeskus Eestis, kus õpetatakse üliõpilasi ning juhendatakse kraadiõppureid nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel.  Lisaks tehakse fundamentaal- ja rakendusuuringuid kalade ja vähkide geneetika, haiguste, vesiviljelustehnoloogiate ja kalavarude taastootmise valdkonnas. Osakonna eesmärgiks on koolitada hea haridusega spetsialiste ning teha seeläbi ettevõtetega koostööd teadustulemuste rakendamise osas.

KalakasvatusKalakasvatusKalakasvatus