Kraadiõpe

 • Puusaliigese nihestuse operatiivne ravi koertel
  dots Aleks Lenzner (TÜ), dots Vladimir Andrianov
 • Teadusprojekti nimetus: Eesti kõrgetoodanguliste lehmade poegimisjärgse perioodi reproduktsiooni seos ainevahetuse ja kliiniliste haigestumistega. Peamine uurimissuund: Eesti lüpsilehmade kliinilised udarapõletikud poegimisjärgsel järgul
  prof Kalle Kask, dots Arvo Viltrop
 • Jäsemedeformatsioonide ravi distraktsiooni meetodil koeral
  emeriitprof Kaljo Reidla, dots Vladimir Andrianov
 • Laserteraaapia kasutamisest nahahaiguste ravis loomadel
  emeriitprof Kaljo Reidla