Projektid

 • ETF grandiprojekt "Eesti kõrgetoodanguliste lehmade poegimisjärgse perioodi reproduktsiooni seos ainevahetuse ja kliiniliste haigestumistega"
  prof Kalle Kask
 • "Uut põllumajandusloomade biotehnoloogias"
  prof Madis Aidnik
 • Sihtfinantseerimine 2007 "Veiste ja hobuste reproduktsiooni biotehnoloogia ja puerperaalpatoloogia"
  prof Madis Aidnik
 • Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi rakendusuuringu projekt 2006/2007 a "Poegimisjärgsete emakainfektsioonide tõrje metoodikaja raviskeemide täiustamine täiustamine Eesti kõrgetoodangulistel piimalehmadel"
  prof Kalle Kask
 • Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi rakendusuuringu projekti jätkuprojekt: "Loomade patogeensete mikroobide antibiootikumiresistentsuse monitooring"
  vet-med mag Birgit Aasmäe