Kliinilise veterinaarmeditsiini osakond

Kliinilise veterinaarmeditsiini osakond
Kreutzwaldi 62
51014 Tartu
tel 731 3727
faks 731 3730

Loomakliinik
Kreutzwaldi 62
51014 Tartu
tel 731 3224
503 3878
e-post: lkliinik@emu.ee

Maaülikooli Apteek
Kreutzwaldi 62
51014 Tartu
tel 731 3204

Kliinilise veterinaarmeditsiini osakond on veterinaarmeditsiini kliinilise õppe ja teaduse keskuseks Eestis.

Osakonnas on kliinilis-laboratoorset diagnostikat, kujutavat diagnostikat, sisehaigusi, sünnitusabi ja günekoloogiat, kirurgiat, neuroloogiat, oftalmoloogiat, dermatoloogiat õpetav akadeemiline personal, loomakliiniku loomaarstid ja abipersonal.

Osakonna keskmes on EMÜ loomakliinik, mis jaguneb loomaliikide põhiselt väike-ja suurloomakliinikuks. Loomakliinik on õppetöö läbiviimise ja praktika kohaks, teadusliku uurimistöö, kliinilisi aineid õpetava personali ettevalmistamise ja täiendõpe baasiks.

Loomakliinik pakub kõrgtasemel tasulist veterinaarteenust.

Osakonna akadeemiline personal osaleb veterinaarmeditsiini- ja toiduteaduse doktorantide juhendamises, viib läbi täiendkoolitusi nii loomaarstidele kui ka loomakasvatajatele.

2005 aastal alustati edukalt diplomijärgse väikeloomade, hobuste ja põllumajandusloomade meditsiini ja kirurgia eriala kliinilise täienduse stipendiumi programmiga (internatuuriga).

Osakonna teadustöö praegused ning jätkuvad põhisuunad on veiste ja hobuste reproduktsiooni biotehnoloogia, poegimisjärgse perioodi uuringud lüpsilehmadel, loomade patogeensete mikroobide antibiootikumiresistentsuse monitooring, lemmikloomade jäsemehaigused, põletikulised protsessid loomaorganismis.

Teraapia osakonnas hinnatakse väga koostööd kolleegidega nii Eestist kui ka väljas poolt Eestit.

Teraapia osakonna tekkelugu alates  1992. aastast

Uue õppekorpuse avamine Tähtveres 11.09.1992. a.

1992. – 1994. a.

  • kirurgia ja sünnitusabi õppetool (juhataja dots M. Aidnik)

  • sisehaiguste õppetool (juhataja prof M. Klaassen)

1995. – 2002. a.

  • teraapia instituut (juhataja prof J. Praks), kuhu oli koondatud sisehaiguste, sünnitusabi, kirurgia-, loomatervishoiu- ja farmakoloogiaalane õppe-teadustöö

2003. – 2004. a.

  • teraapia õppetool (juhataja prof M. Aidnik), kuhu oli koondatud sisehaiguste-, sünnitusabi- ja kirurgiaalane õppe-teadustöö

Loomakliinik (1992. – 2004. a iseseisev allüksus). Juhatajad: I. Toots (1992. – 1993. a), dots M. Jalakas (1994. – 1998. a), ass A. Vuks (1999-2007), alates 2008 aastast loomaarst K.Kalmus

1.01.2005. aastast

  • teraapia osakond (1.01.2005. – 1.03.2006. a juhataja prof M. Aidnik, alates 1.03.2006. a lektor A. Lehtla), kuhu on koondatud sisehaiguste-, sünnitusabi- ja kirurgiaalane õppe-teadustöö ning loomakliinik