Õppetöö

Osakonnas antavad õppeained

 • Väikelooma kliiniline söötmine
  lekt Merle Valdmann, loomaarst Maarja Uri
 • Kliinilis-laboratoorne diagnostika
  assist Aivar Vuks, loomarst Kristel Põder
 • Seemendus ja sigimisõpetus
  prof Madis Aidnik, lekt Ants Kavak
 • Toksikoloogia
  loomarst Rainer Hõim
 • Kirurgia
  dots Vladimir Andrianov, lekt Andzela Lehtla, loomaarst Kalmer Kalmus, loomaarst Rainer Hõim, külaalislektor Benjamin Sykes
 • Veterinaarradioloogia
  assist Merit Villemson-Kavak, loomaarst Kalmer Kalmus, doktorant loomaarst Garri Tralmann
 • Sünnitusabi ja günekoliigia
  dotsent Mihkel Jalakas, prof Kalle Kask
 • Dermatoloogia ja allergoloogia
  lekt Merle Valdmann, doktorant loomarst Svetlana Belova
 • Anestesioloogia
  dots Vladimir Andrianov
 • Sisehaigused
  lekt Piret Kalmus, lekt Merle Valdmann, assist Merit Villemson- Kavak, loomaarst Margus Birkenfeldt, loomaarst Kristel Põder, loomarst Ave Kupper
 • Neuroloogia
  doktorant Ranno Viitmaa, loomaarst Ants Kuks
 • Oftalmoloogia
  lektor Andzela Lehtla