Teadustöö

Teadustöö valdkonnad:

Sigimise füsioloogia ja patoloogia

  • piimalehmade munasarjafunktsioon ja seda mõjutavad tegurid
  • piimalehmade sigimishäirete diagnostika- ja ravimeetodid
  • inna avastamise, õigeaegse seemenduse ja innatsükli reguleerimise küsimused
  • pullide viljakus ja selle prognoosimisvõimalused
  • spermide viljastusvõimet mõjutavad tegurid
  • veise vaagna võrdlevanatoomiline uurimine sünnitusabi aspektist

Sigimise biotehnoloogia

  • embrüotehnoloogia (embrüosiirdamine, in vitro embrüote tootmine, kloonimine ja transgeenne tehnoloogia)
  • embrüogenoomika ja transkriptoomika
  • suguselekteeritud sperma rakendused soovitud sugu järglaste saamiseks
  • sooselektsioonimeetodite arendamine