Projektid

  1. Institutsionaalne uurimisteema IUT8-1 Piimalehmade sigimine ja tervis. 2013-2018. Teema juht prof A.Valdmann. 
  2. Efektiivsete reproduktiivtehnoloogiate väljatöötamine veiste jätkusuutlikuks aretustööks (ANIREP), 2012-2015, SA Archimedes. Teema juht prof. Ü.Jaakma
  3. Lüpsilehmadel sagedamini esinevate haiguste ja tervist peegeldavate parameetrite riskihinnangud, nende mõju loomade karjas püsimise edukusele, prakeerimispõhjustele ja tiinestumisele. Põllumajanduslik rakendusuuring, 2011-2014. Vastutav täitja prof. A.Valdmann.
  4. Antibiootikumiresistentsuse levikuteed. Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE, 2012-2015. Teema vastutav täitja prof Ü.Jaakma
  5. Geneetilise mitmekesisuse suurendamine piimakarjaaretuses embrüotehnoloogiate ja suguselekteeritud sperma kasutamise abil. Põllumajanduslik rakendusuuirng, 2013-2014. Vastutav täitja prof. Ü.Jaakma
  6. Kloonimise tehnoloogia väljatöötamine biotehnoloogiliste ravimite saamiseks transgeensetelt veistelt. EAS rakendusuuring, 2009-2014. Vastutav täitja prof. S.Kõks
  7. Pulli seemnerakkude soospetsiifiliste markerite identifitseerimine reproduktiivveterinaarias. PRIA maaelu arengu toetuse meede, 2012-2014. Vastutav täitja teadur T.Hallap.
  8. Regeneratiivse meditsiini arendamise rahvusvaheline koostöö. Teaduse rahvusvahelistumise programm, 2012-2015. Vastutav täitja prof. Ü.Jaakma