Väitekirjad

DISSERTATSIOONID

TEADUSMAGISTRIDISSERTATSIOONID:

 1. A. Valdmann. Piima progesteroonisisalduse määramismeetodite võrdlus ja kasutamine lehmade sigimisseisundi kindlakstegemiseks (Tartu,1997).
 2. P. Padrik. Eesti Holsteini tõugu sugupullide sperma morfoloogia ja spermide osmoresistentsus (Tartu, 2002).

KANDIDAADIDISSERTATSIOONID:

 1. I. Müürsepp. Mõningatest lehmade viljakuse tõstmise abinõudest Eesti NSV kunstlikku seemendust kasutatavates majandites (Tartu, 1965).
 2. G. Frorip. Pullisperma erinevate säilitusmeetodite mõningate küsimuste võrdlev uurimine ning Eesti punast tõugu pullide viljakuse selgitamine (Tartu, 1968).
 3. L. Majas. Pullide spermaproduktsioon ja suguline aktiivsus (Tartu, 1971).
 4. A. Kallas. Sünnitusjärgne periood ja emaka sünnitusjärgne patoloogia lehmadel nende tööstusliku pidamise korral (Tartu, 1975).
 5. J. Kurõkin. Prostaglandiin F2a kasutamine sümptomaatilise sigimatuse profülaktikaks lehmadel (vene k., Voronez, 1990).
 6. Ü. Jaakma. Superovuleeritud lehmade embrüote lühiajaline säilitamine enne siirdamist (vene k., Tartu, 1991).

DOKTORIDISSERTATSIOONID:

 1. I. Müürsepp. Emaka limaskesta subkliiniline patoloogia sünnitusjärgsel perioodil ja sigimatuse korral lehmadel (vene k., Leningrad, 1973).
 2. A. Valdmann. Studies on progesterone in bovine milk. Immunoanalysis, distribution in the mammary gland, and influence at first insemination on fertility of dairy cows. (Tartu, Eesti Põllumajandusülikool, 1999).
 3. Triin Hallap. Assessment of Sperm Attributes of Frozen-thawed AI Doses from Swedish and Estonian Dairy Bull Sires with Special Reference to Pre-selection Through Swim-up, and the Influence of Age on Potential Fertility (Swedish University of Agricultural Sciences, 2005)
 4. Aili Tagoma. Naise viljatusega kaasnev immuunsüsteemi aktivatsioon: autoantikehade ja põletikuliste mediaatorite tähendus. ( Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, 2013)
 5. Kätlin Leisson. Molecular composition of the contractile apparatus of skeletal muscle of Akhal-Teke horses - according to age, gender and genetic background (Tartu, Eesti Maaülikool, 2014)