Doktorandid

  1. Andres Olt - "Kindlustuslisandite mõju silo kvaliteedile, toiteväärtusele ja omastamisele"
  2. Marko Kass - "Toorglütserooli söötmine piimalehmadele"
  3. Aire Ilves - "Negatiivse energiabilansiga seotud piima metaboliitide muutused"
  4. Tiia Ariko - "Vatsas toimuvate fermentatsiooniprotsesside hindamine piimas leiduvate hargnenud- ja paarituarvuliste süsinikahelega rasvhapete järgi"
  5. Maria Soonberg - Loomade heaolu hindamine täppispidamisel mõõdetuna toodangu-, sigivus- ja tervisenäitajate põhjal