Doktoriõpe

VL.0008. LOOMADE SÖÖTMINE JA AINEVAHETUS (12,0 AP; 18,0 ECTS)
ANIMAL NUTRITION AND METABOLISM

Kaasaegsed söötade kvaliteedi hindamise meetodid, raku kestaainete ja proteiini hüdrolüüsi kineetika määramine, toiteväärtuse hindamise meetodid ning toiteväärtust mõjutavad tegurid. Noorkarja pidamine ja söötmine, produktiivloomade söötmine ja pidamine laktatsiooni­perioodi erinevates staadiumides. Piima koostist ja kvaliteeti mõjutavad tegurid. Toitainete metabolism organismis. Kehaainete ja piima süntees. Loomade tervise, reproduktsiooni ning elukeskkonna ja söötmistehnoloogiate vaheliste seoste selgitamine. Söötmisega seotud haiguste tekkepõhjused ja nende vältimise võimalused.
Õppejõud: prof O. Kärt, dots S. Tölp, vanemteadur K. Ling, vanemteadur H. Kaldmäe