Projektid

Söötmise osakonna 2009. a täidetavad projektid.

Sihtfinantseeritav teema:

  • "Veiste tervise ja heaolu uurimine täppispidamise aspektist" (T. Järvis) 2008-2013

TAK projektid:

  • "Jätkusuutlikud söötmise strateegiad disainitud koostisega tervisliku piima tootmiseks" 2009-2013

PM projekt:

  • Kohalikel mahesöötadel baseeruva söötmisstrateegia väljatöötamine (R.Leming) 2010-2014
  • Energia- ja proteiini tarbe katmine mahelammaste söötmisel ja mahelambaliha biokvaliteet (P.Piirsalu) 2010-2014
  • Lehmade söötmise korraldamine erinevate tehnoloogiliste lahendustega robotlüpsifarmides (O.Kärt) 2011-2014
  • Söödaproteiini kasutamise efektiivsuse suurendamine ja lämmastiku ekskretsiooni vähendamise võimalused erinevate tehnoloogiatega (sh. lüpsirobotiga) piimatootmise farmides (M.Ots) 2011-2014