Raamatud

  • Kärt O., Karis V., Ots M. Mäletsejaliste proteiintoitumine ja metaboliseeruval proteiinil põhinev söötade hindamise süsteem. EPMÜ Loomakasvatusinstituut, 2002, 40 lk.
  • Kärt O., Saveli O., Kaldmäe H., Ots M., Tölp S., Rihma E., Ling K., Jaakson H., Samarütel J., Henno M., Kübarsepp I., Mihejev K., Kiiman H., Kaart T., Voore M. 2006. Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Koostaja Lokk E., Tartu, Triip, 238 lk.
  • Sikk,V. Loomade mineraalne toitumine. Tartu, 2005, 224 lk.
  • Sikk,V. Söötade keemilise koostise ja toiteväärtuse tabelid. Tartu, 2004, 122 lk.
  • Kärt, O. (toim.). 2011. Uurimistulemusi ja seisukohti piimalehmade söötmisel. Eesti Maaülikool, Tartu. 220 lk.
  • Piirsalu, P. 2012. Lambakasvatus, I. Tartu. 200 lk.