Analüüside labor

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS LABORKOMPLEKS MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
      Analüüside labor      
      Mikrobioloogia labor      
      Mikromeierei      
      Lihatehnoloogia labor      
      Pagaritehnoloogia labor      
      Jookide tehnoloogia labor      
      Toidu sensoorika labor      

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia laborkompleks on planeeritud nii, et lisaks igas tehnoloogialaboris olevatele toiduaine spetsiifilistele analüüsivahenditele ja mõõteseadmetele, on erinevate tehnoloogialaborite käsutuses ka ühine analüüside labor.

 

Analüüside labor on sisustatud universaalsete seadmetega, mis võimaldavad analüüsida erinevate toiduainete gruppide keemilis-füüsikalisi omadusi. Nagu näiteks:

  • peamiste koostiskomponentide sisaldusi (kuivaine, rasv, valk, suhkrud);
  • osakeste suurusjaotust nii vedelas (piima kaseiinimitsellid või rasvakuulikesed) kui ka pulbrilises tootes (erinevad jahud ja nende jahvatusaste) ja seda vahemikus nanomeetritest kuni millimeetriteni; 
  • tekstuuri omadusi (viskoossus, lõiketugevus, murdumistugevus);
  • värvuse näitajaid;
  • kalorimeetrilisi näitajaid ehk temperatuurist sõltuvaid protsesse nagu näiteks tärklise geelistumine, kristalliseerumine, valkude denatureerumine jne.

 

Teenuste hinnakiri

 

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust

Ivi Jõudu
+3727313348

ivi.joudu@emu.ee

 

Andres Sats

Andres.Sats@emu.ee