Õpe

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
  Õpikeskkond        
  Bakalaureuseõpe        
  Magistriõpe        
  Doktoriõpe        
  Üliõpilastööde juhend        
  Vilistlasele        

Toiduainete tehnoloogia õppekavas käsitletakse toiduainete tehnoloogiat vertikaalsete osaahelate: toore – tootegrupp (näit teravili – pagaritooted, kala – kalatooted, piim – piimatooted jne) koos toiduteaduslike üldainetega (toidukeemia, mikrobioloogia jms).


Toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppe, liha- ja piimatoodete magistriõppe
 ning toiduteaduse doktoriõppe ühendatud struktuur

Bakalaureuseõppe lõpetanu omandab toiduainete tehnoloogia alase üldkompetentsi.

 


Bakalaureuseõppe üliõpilased piimatoodete tehnoloogia praktikumis 2009

Toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppe läbinud saavad jätkata magistriõpinguid Eesti Maaülikooli juures spetsialiseerumisega liha- ja piimatoodete tehnoloogia erialadele või siirduda magistriõppesse toiduainete tehnoloogia erialadele muudesse ülikoolidesse.


Magistriõppe läbinud koos õppejõududega
2010. aasta kevadel (vt veel fotosid üliõpilastest!)

Magistriõppe loomulikuks jätkuks on 4-aastane doktoriõpe, mille läbimisel omandatakse toiduteaduse doktorikraad.


Rahvusvahelise (läti, belgia, eesti, soome ja leedu)
doktorantide kursuse lõpuõhtul Tartus 2009

Õppekava on koostatud põhimõttel, et tarbija lauale jõuavad toiduained läbi tervikliku toiduahela (skeem toiduahelast), kuid põhirõhk on toorme töötlemisel toiduaineteks. See on eriti oluline, sest põllumajanduslikule, kalanduslikule ja looduslikule toormele antakse just töötlemise kaudu lisaväärtus, mis sageli ületab kordades toorme maksumuse. Samas ei tohi unustada, et kvaliteetsete toiduainete tootmiseks vajatakse kõrgväärtuslikku tooret. Samuti käsitletakse toiduahela lõpposi: kaubandust ja tarbijat.


Toiduahela skeem

Tervikliku toiduahela käsitlemine on oluline ka erimärgistusega toodete valmistamisel, nagu seda on näiteks üha enam populaarsust võitvad mahetooted. Üliõpilastel on võimalus nende loomisel aktiivselt osaleda mitmesuguste projektide kaudu.


Projekti „Hiiumaa mahedaks“ eesmärgiks on töödelda
Hiiumaa puhtas looduses kasvanud loomne ja taimne toore
mahetoodeteks, mille loomisel saavad ka üliõpilased kaasa lüüa

Toiduainete tehnoloogia eriala omandanutel on suur vastutus kogu Eesti elanikkonna ees. Kui tooted on head, pööratakse nende loojale rohkesti tähelepanu, kui halvad, siis tuleb olla valmis karmiks kriitikaks. Võib liialdamata öelda, et selle erialal tehtule annab hinnangu kogu rahvas.


Tarbijale meelepärased tooted pakuvad ka turustajale naudingut (vt veel tooteid!)