teadusartiklid-ja-raamatud

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
    Mikromeierei      
     Teadustöö      
    Teadusartiklid ja raamatud      
    Ettevõtjale      

 

TEADUSARTIKLID

 

ERIALA SÕNASTIKUD:

  1. Juustutehnoloogia alane seletav terminikogu
  2. Tapasaaduste tehnoloogia seletav terminikogu
  3. Lihasaaduste tehnoloogia seletav terminikogu
  4. Juustutehnoloogia alane eesti-inglise baassõnastik
  5. Juustutehnoloogia alane inglise-eesti baassõnastik
  6. Võitehnoloogia alane seletav terminikogu

TOIDUTEADUSE TERMINOLOOGIA KOMISJONI TEGEVUSE TOETAMINE

Vastavalt Eesti Terminoloogia Ühingu ja Eesti Maaülikooli vahelisele lepingule nr 02-37/2010, koostati EMÜ toiduteaduse terminoloogia komisjoni poolt terminikogud ja baassõnastikud.

Täiendusi ja parandusi puudutavad ettepanekud palume saata toiduteaduse terminoloogiakomisjonile aadressil: toiduteadus@lists.emu.ee