Teadusartiklid ja raamatud

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS LABORKOMPLEKS MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
    Teadusartiklid ja raamatud      
    Teadus- ja rakendusprojektid      
    Ettevõtjale      

TEADUSARTIKLID

Läbi aegade on toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool tegelenud väga erinevate valdkondade teaduslike või ka rakenduslikumat laadi väljakutsetega.

Õppetooli teaduspublikatsioonidega saab tutvuda Eesti Teadusinfosüsteemis.

 

RAAMATUD

Toiduainete tehnoloogia kõrgkooliõpik kõvade kaantega raamatuna maksab 50 eurot (tudengile 35 eurot). Soetamiseks pöörduda vilma.tatar@emu.ee või Kreutzwaldi 56/5-209. 

ERIALA SÕNASTIKUD:

  1. Juustutehnoloogia alane seletav terminikogu
  2. Tapasaaduste tehnoloogia seletav terminikogu
  3. Lihasaaduste tehnoloogia seletav terminikogu
  4. Juustutehnoloogia alane eesti-inglise baassõnastik
  5. Juustutehnoloogia alane inglise-eesti baassõnastik
  6. Võitehnoloogia alane seletav terminikogu

TOIDUTEADUSE TERMINOLOOGIA KOMISJONI TEGEVUSE TOETAMINE

Vastavalt Eesti Terminoloogia Ühingu ja Eesti Maaülikooli vahelisele lepingule nr 02-37/2010, koostati EMÜ toiduteaduse terminoloogia komisjoni poolt terminikogud ja baassõnastikud.

Täiendusi ja parandusi puudutavad ettepanekud palume saata toiduteaduse terminoloogiakomisjonile aadressil: toiduteadus@lists.emu.ee