Õppetöö

Viimaste aastate jooksul oleme avaldanud mitmeid toiduohutuse-alaseid õpikuid (vaata Õppekirjanduse loetelu) ja oluliselt on tõusnud rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates ajakirjades avaldatud teadusartiklite arv. Toiduhügieeni osakonna õppe- ja teadustegevus keskendub toidu kvaliteedile ja ohutusele. Uuritakse funktsionaalsete lisandite antioksüdantsust, bakteritsiidsust, farmakodünaamikat ja kineetikat ning patogeensete bakterite riskide vähendamise võimalusi toidutootmise ja tarbimise ahelas.
Õppetööd teostame põhiliselt veterinaarmeditsiini tudengitele toiduhügieeni ja -ohutuse, veterinaarse rahvatervishoiu, lihainspektsiooni, piimahügieeni, toidumikrobioloogia, inimese toitumisõpetuse, molekulaarbioloogia ja toidutoksikoloogia alal. Osakonna teadurid ja akadeemiline personal osaleb veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava doktorandide juhendamisel.

Teostatav õppetöö
VL toiduhügieeni osakond

 • VL.0325 Toiduhügieen ja veterinaarne rahvatervishoid (3,0 EAP), 3. aasta loomaarstiüliõpilased;
 • VL.0404 Toiduhügieeni üldkursus (6,0 EAP), 5. aasta loomaarstiüliõpilased;
 • VL.0434 Lihainspektsioon (5,0 EAP), 5. aasta loomaarstiüliõpilased;
 • VL.0169 Piim ja piimasaaduste hügieen (4,0 EAP), 5. aasta loomaarstiüliõpilased;
 • VL.0780 Lihatoodete tehnoloogia ja tootmise hügieen (4,0 EAP), 5. aasta loomaarstiüliõpilased;
 • VL.0800 Toiduhügieeni ja -inspektsiooni menetluspraktika (3,0 EAP), 5. aasta loomaarstiüliõpilased;
 • Vl.0415 Toidu- ja keskkonnatoksikoloogia (4,0 EAP), 6. aasta loomaarstiüliõpilased, toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu valikmoodul;
 • VL.1135 Veehügieen (2,0 EAP), 6. aasta loomaarstiüliõpilased, toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu valikmoodul;
 • VL.0516 Piimatoodete tehnoloogia (4,0 EAP), 6. aasta loomaarstiüliõpilased, toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu valikmoodul;
 • VL.0484 Toiduhügieeni ja –inspektsiooni menetluspraktika (6,0 EAP), 6. aasta loomaarstiüliõpilased, toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervishoiu valikmoodul;
 • VL.0700 Hügieen ja veterinaarkontroll lihatööstuses (4,0 EAP), 1. aasta lihatehnoloogia magistriõppe üliõpilased;
 • VL.0366 Inimese toitumisõpetus (4,0 EAP), erinevate õppekavade üliõpilased;
 • VL. 0421 Toiduohutus (4,0 EAP), loomakasvatussaaduste tootmise bakalaureuseõppekava üliõpilased;
 • VL.0567 Raku- ja molekulaarbioloogia (3,0 EAP), 1. aasta loomaarstiüliõpilased;
 • VL.0256 Loomabioloogia (3,0 EAP), erinevate õppekavade üliõpilased.