Õppekirjandus

Toiduhügieeni osakonna akadeemilise personali poolt on viimaste aastate jooksul avaldatud mitmeid valdkonnaga seonduvaid eesti ja inglise keelseid õpikuid ja õpiku peatükke:

  • Roasto, M., Tamme, T., Juhkam, K. Toiduhügieen ja -ohutus. Tartu. Halo Kirjastus. 2004. 237 lk. ISBN: 9985-9582-0-9.
  • Kiis, A., Mahla, T. Piimatöötlemise protsessid ja aparaadid. Tartu. Halo Kirjastus. 2004. 186 lk. ISBN: 9985-9553-8-2.
  • Püssa, T. Toidutoksikoloogia. Tartu. Halo Kirjastus. 2005. 312 lk. ISBN: 9985-9611-2-9.
  • Lillenberg, M., Järvis, T. Toidutekkelised parasitaar- ja viirushaigused. Tartu. Halo Kirjastus. 2005. 91 lk. ISBN: 9985-9611-4-5.
  • Roasto, M., Tamme, T., Juhkam, K. Toiduhügieen ja –ohutus. Tartu. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. 2006. 151 lk. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. ISBN: 9985-9582-0-9.
  • Roasto, M., Juhkam, K., Tamme, T. Valdkondi toiduteaduses. Tartu. Halo Kirjastus. 2006. 190 lk. ISBN: 9985-9724-0-6.
  • Püssa, T., Principles of Food Toxicology. 2008. 321 p. Taylor&Francis, Boca Raton, London, New York, 321 p., ISBN-13: 978-0-8493-8090-7; ISBN-10: 0-8493-8090-1.
  • Tamme, T., Reinik, M., Roasto, M. (2009). Nitrates and Nitrites in Vegetables: Occurence and Health Risks. In: Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy (Eds.). Bioactive Foods in Promoting Health: Fruits and Vegetables. Elsevier. In Press.
  • Reinik, M., Tamme, T., Roasto, M. Naturally occuring nitrates and nitrites in food, In: J. Gilbert and H. Senyuva (Eds.), Bioactive compounds in foods – Natural toxicants and heat processing contaminants. Blackwell Publishing Ltd, London, United Kingdom. 2008. lk. 227 253, ISBN-13: 978-1-4051-5875-6, ISBN-10: 1-4051-5875-1.