Täiendõppe kursused

Toiduhügieen, 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd: Toitu käsitlevad õigusaktid, toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid, toiduainetega ülekanduvad haigustekitajad, toidu säilitamistingimused, enesekontrolli põhimõtted, isiklik hügieen, toitu käsitleva töötaja kohustused ja vastutus jne.

Tootmishügieen, 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd: Sanitatsiooni korraldus ja põhimõtted, biokilede teke ja elimineerimine, toidupatogeenid ja tootmishügieen, proovide võtmise põhimõtted ja tehnika jne.

Järelvalveametniku abi koolitus (lihainspektsioon ja lihahügieen), 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd: Töö jaotus ja vastutus, töötajale esitatavad hügieeninõuded, tapahügieeninõuded, loomsed kõrvalsaadused ja eri riskiastmega materjal, riikliku veterinaarteenistuse kontrollitegevused tapamajas, tapaeelse ja tapajärgse kontrolli erinõuded, enamlevinud patoloogilised leiud ja lihakontrolli otsused jne.

Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele, kahepäevane koolitus koostöös VLI teiste akadeemiliste üksustega, 14 akadeemilist tundi.

HACCP-põhise enesekontrollisüsteemi loomine, juurutamine ja alalhoidmine, 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd.