1.1 projekt 1.0101 - 0240

Meede 1.1 "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem"

Projekti nimi: Tippspetsialisti rakendamine toiduhügieeni alase õppe- ja teadustöö kvaliteedi tõstmiseks Eesti Põllumajandusülikoolis.

Projekti kood: 1.0101 - 0240

Projekti algus- ja lõppkuupäev: 01.10.2005 – 30.06.2008

Projektijuht: Mati Roasto, DVM, PhD.

Projekti eesmärgid:

Üldine eesmärk: Tagatud on kõrghariduse õppe- ja teadustöö kvaliteet Eesti Põllumajandusülikooli toiduhügieeni erialal, mis aitab kaasa kogu elanikkonna tervishoiu paranemisele.

Otsesed eesmärgid:

  1. Toiduhügieeni valdkonnas on välja arendatud toidupatogeenide- ja veehügieenialane õpe
  2. Toiduhügieeni valdkonnas on käivitatud toidupatogeenide ja veehügieeni alane laborpraktika
  3. Eesti Põllumajandusülikooli toiduhügieeni erialal on tõstetud teadustöö potentsiaali
  4. Toiduhügieenialase teadustöö tulemused on atraktiivsed toiduainete tööstuste jaoks