Teadustöö

Viimaste aastate jooksul oleme avaldanud mitmeid toiduohutuse-alaseid õpikuid (vaata Õppekirjanduse loetelu) ja oluliselt on tõusnud rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates ajakirjades avaldatud teadusartiklite arv. Toiduhügieeni osakonna õppe- ja teadustegevus keskendub toidu kvaliteedile ja ohutusele. Uuritakse funktsionaalsete lisandite antioksüdantsust, bakteritsiidsust, farmakodünaamikat ja kineetikat ning patogeensete bakterite riskide vähendamise võimalusi toidutootmise ja tarbimise ahelas.
Õppetööd teostame põhiliselt veterinaarmeditsiini tudengitele toiduhügieeni ja -ohutuse, veterinaarse rahvatervishoiu, lihainspektsiooni, piimahügieeni, toidumikrobioloogia, inimese toitumisõpetuse, molekulaarbioloogia ja toidutoksikoloogia alal. Osakonna teadurid ja akadeemiline personal osaleb veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava doktorandide juhendamisel.