Koostöö

Toiduhügieeni osakonna koostööpartnerid ja seonduv teadusvaldkond

Funktsionaalsete toidulisandite valdkonnas teeme koostööd Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusega, Rostocki Ülikooli Arstiteaduskonnaga, Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudi ja Farmakoloogia Instituudiga, Tallinna Tehnikaülikooli Matemaatika-loodusteaduskonna Keemia Instituudiga ja Eesti Maaülikooli koostööpartneritega.

Zoonootiliste haigustekitajatega seonduvas teadustöös on meie kõige olulisemaks koostööpartneriks Helsingi Ülikooli Loomaarstiteaduskonna toidu- ja keskkonnahügieeni osakond. Helsingi Ülikooli professorid Hannu Korkeala ja Marja-Liisa Hänninen on lisaks meie osakonna doktorandide juhendamisele andnud kasulikku nõu õppekavade arendamisel ja oluliste teadussuundade valikul.

Toiduohutuse valdkonnas on meie olulisteks koostöö partneriteks Veterinaar- ja Toidulaboratoorium ja Tervisekaitseinspektsiooni Tartu laboratoorium, kellega meid seovad teadusprojektid ja koostööna avaldatud teadusartiklid.

Arendame teaduskoostööd Eesti toiduainetetööstustega, et meie uurimistulemused leiaksid ohutumate ja tervislikumate toiduainete tootmise kaudu rakendamist.

Riskianalüüsi valdkonnas on meie sooviks arendada koostööd Põllumajandusministeeriumi Toidu- ja veterinaarosakonna ja Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonnaga.