Väitekirjad

Toiduhügieeni üksuses kaitstud doktoriväitekirjad

 1. Mati Roasto. "Campylobacter spp. in poultry and raw poultry meat products in Estonia with special reference to subtyping and antmicrobial susceptibility".
  Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini erialal. Tartu, 2008.
  Teaduslikud juhendajad: prof. Marja-Liisa Hänninen, Helsingi Ülikool, prof. Ari Hörman, Euroopa Komisjon, dots. Priit Elias, Eesti Maaülikool.
  Oponent: prof. Eva Olsson Engvall, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU.
 2. Kadrin Meremäe. "Campylobacter spp. in Estonian broiler chicken production chain and the co-effect of pro- and prebiotics on the Campylobacter spp. strains in vitro". Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse erialal (toiduteadus). Tartu, 2010. Teaduslikud juhendajad: dots. Priit Elias, Eesti Maaülikool; dots. Mati Roasto, Eesti Maaülikool; prof. Marja-Liisa Hänninen, Helsingi Ülikool. Oponent: Hanne Rosenquist, PhD. Division of Microbiology and Risk Assessment, National Food Institute, Technical University of Denmark, and Head of Danish Zoonosis Centre, Denmark.
 3. Terje Elias. "Nitrate and nitrite contents in vegetables and vegetable-based foods, transformation dynamics and dietary intake". Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini erialal. Tartu, 2010. Teaduslikud juhendajad: emeriit dotsent Alida Kiis, Eesti Maaülikool; prof. Tõnu Püssa, Eesti Maaülikool; dots. Mati Roasto, Eesti Maaülikool. Oponent: Prof. dr hab. Ewa Ciešlik, Malopolska Centre of Food Monitoring and Certification, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow, Poland.

Toiduhügieeni üksuses kaitstud magistriväitekirjad

 1. Mati Roasto "Kampülobakterid Eesti toores linnulihas."
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduhügieeni erialal. Tartu, 2001
  Juhendaja: MSc (veterinaaria) Arvo Viltrop
  Oponendid: PhD (põllumajandus)  dots. Priit Elias, knd (veterinaaria)  dots. Raivo Lindjärv
 2. Irina Stanitskaja: "Histamiini sisalduse ja bakterite üldarvu muutuste dünaamika pakendatud kala- ja lihatoodetes"
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal. Tartu, 2001
  Juhendaja: knd (tehnika)  Alida Kiis
  Konsultant: keemik (kõrg. kat.) Kalle Ilmoja
  Oponent: dokt. (meditsiin), emeriitprof. Selma Teesalu
 3. Heli Noorsalu "Nitritite seire lihatoodetes ning laste poolt  saadavad nitritioonide ööpäevased doosid"
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal. Tartu, 2001
  Juhendajad: knd (tehnika) Alida Kiis
   MSc (keemia)  Mari Reinik
  Oponent: dokt. (meditsiin)  emeriitprof. Selma Teesalu
 4. Terje Tamme   "Nitraatide ja nitritite sisalduse dünaamika laste konservtoitude tehnoloogia põhietappides ja valmistoitude säilitamisel."
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduhügieeni ja veterinaarkontrolli  erialal. Tartu, 2003
  Juhendajad: knd. (tehnika) Alida Kiis, MSc (keemia) Mari Reinik
  Oponent: dokt. ( meditsiin)  emeriitprof. Selma Teesalu
 5. Merike Lillenberg "Mikrobioloogiline meetod fluorokinoloonide määramiseks mullas ja  toidutaimedes. Kromatograafiline võrdlusanalüüs HPLC 
  meetodil."
  Väitekiri toiduteaduse magistrikraadi taotlemiseks. Tartu, 2003
  Juhendaja: knd. (keemia) Tõnu Püssa
  Oponent: PhD (põllumajandus) dots. Priit Elias
 6. Olga Kapustina "Lämmastikühendite sisaldus lihatoodetes ja laste poolt saadavad nitraatide, nitritite ja nitrosoühendite kogused." 
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal. Tartu, 2003
  Juhendajad: knd. (tehnika) Alida Kiis, MSc ( keemia) Mari Reinik
  Oponent: dokt. (meditsiin),  emeriitprof. Selma Teesalu 
 7. Hille Laos "Sünteetiliste toiduvärvide sisalduse dünaamika uurimine maiustustes ja alkoholita jookides ning laste poolt saadavate värvidooside arvutamine."
  Magistritöö toiduteaduse kutsemagistrikraadi taotlemiseks. Tartu, 2005
  Juhendajad: knd (tehnika) Alida Kiis, MSc (keemia) Mari Reinik
  Retsensent: knd (keemia) dots Tõnu Püssa
 8. Heli Paasma "Tehnoloogiliste protsesside ja säilitamise mõju lämmastikühendite sisaldusele lihavorstides."
   Magistritöö toiduteaduse kutsemagistrikraadi taotlemiseks. Tartu, 2005
  Juhendajad: knd (tehnika) Alida Kiis, MSc (tehnika) Riina Soidla
  Teaduslik konsultant: MSc (keemia) Mari Reinik
  Retsensent: dokt. (meditsiin)  emeriitprof. Selma Teesalu
 9. Kadrin Juhkam "Prebiootiliste lisandite mõju Lactobacillus acidophilus'e ja Bifidobacterium spp. arvukusele ning elujõulisusele probiootilistes piimatoodetes"
  Magistritöö tehnikateaduse magistrikraadi taotlemiseks piimatehnoloogia erialal. Tartu, 2005
  Juhendajad: PhD (põllumajandus) dots. Priit Elias, MSc Katrin Laikoja
 10. Marko Breivel. "Tootmishügieeni hindamine lihatööstusettevõttes"
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduhügieeni erialal. Tartu, 2006
  Juhendajad: Mati Roasto, DVM, MSc; Kadrin Juhkam, MSc
 11. Kristiina Kuik-Tõnissoo. "Eestis isoleeritud Campylobacter spp. tüvede antibiootikumi tundlikkuse hindamine"
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduhügieeni erialal. Tartu, 2006
  Juhendajad: Mati Roasto, DVM, MSc; Kadrin Juhkam, MSc
 12. Priit Dreimann. Magistritöö "Sanitatsioon ja tootmispindade hügieenitaseme kontroll kasutades adenosiintrifosfaadi, kontaktplaadi ja uhteproovi meetodit".
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal. Tartu, 2008.
  Teaduslik juhendaja: DVM, PhD. (veterinaarmeditsiin) Mati Roasto.
  Oponent: DVM, MSc. (toiduteadus) Marko Breivel
 13. Erki Kippasto. Magistritöö "Hüdrogeenitud taimerasva kasutamine piimatoodetes ning võimalikud ohud tarbijale"
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal. Tartu, 2008.
  Teaduslikud juhendajad: MSc. (tehnika) Kadrin Meremäe, emeriitdotsent PhD. (tehnika) Alida Kiis
  Oponent: PhD. (keemia) Mari Reinik
 14. Relika Ivask. Magistritöö "Sünteetilised magusained"
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal. Tartu, 2008.
  Teaduslikud juhendajad: DVM, MSc. (toiduteadus) Terje Tamme, emeriitdotsent PhD. (tehnika) Alida Kiis
  Oponent: PhD. (Põllumajandus) dots. Priit Elias
 15. Maila Kuus. Magistritöö "Siidrite keemiliste ja mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate hindamine Eesti joogitööstuse näitel"
  Väitekiri kutsemagistrikraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal. Tartu, 2009.
  Teaduslikud juhendajad: MSc. (tehnika) Kadrin Meremäe, DVM, PhD. (veterinaarmeditsiin) dots. Mati Roasto
  Oponent: PhD. (põllumajandus) dots. Priit Elias

EMÜ, VLI Toiduhügieeni osakonna akadeemilise personali juhendamisel kaitstud veterinaarmeditsiini eriala lõputööd

 1. Julija Koltsova. 2011. Juhendaja: dotsent Mati Roasto. Tartu linna ühiselamute köögihügieeni ja joogivee mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine. Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
 2. Hedi Hellenurm-Sepp. 2010. Juhendaja: dotsent Mati Roasto. Innovaatilise desinfitseeriva toimeaine tõhususe uuringud Eesti lihatööstuses in situ. Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
 3. Kadri Peterson. 2008. Juhendaja: lektor Mati Roasto. Tootmishügieen lihatööstusettevõttes ja Listeria spp. seda mõjutava faktorina. Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.