Kaari Reimuse väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 16:00
Lõpp Kell: 18:00

Kreutzwaldi 62-A201, Tartu

16. septembril kell 16.00 toimub veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli lektori Kaari Reimuse väitekirja On-farm mortality and related risk factors in Estonian dairy and beef herds („Suremus farmis ja sellega seotud riskitegurid Eesti piima- ja lihaveisekarjades) kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Kaari doktoritöö juhendajad on dotsent Kerli Mõtus ja professor Arvo Viltrop, talle oponeerib professor Marcia Endres Minnesota Ülikoolist USA-st.

Doktoritöö avalik kaitsmisistung toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy.

Varem välja kuulutatud avalik kaitsmisistung ruumis A-201 on nii sündmuse tehnilise kvaliteedi kui ka osalejate viirusohutuse tagamise tõttu tühistatud.

Veebiruum avatakse kell 15.45.

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace lingi https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/6130 kaudu; väitekirja lühikokkuvõtted leiate ka selle sõnumi manusest.

Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava doktoritööde kaitsmiskomisjoni nimel kutsun kõiki huvilisi veebiruumiga ühinema ja dissertandile kaasa elama!

Kaitsmiskomisjoni nimel
Andres Aland
Sekretär