Uudised

Kursus „Kasvatatavate kalade tervishoid“

Projekti  „Loomaarstiõppe õppekava arendamine vastavuses kaasaja ühiskonna ja tööturu nõudmistega ülikooliväliste partnerite kaasamise abil“ (1.2 0402.10-0106) raames korraldab EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut täiendkoolituste sarja loomaarstidele. 

Esimene koolitus toimub  21.-22.11.2013. Kursuse ajakava PDF formaadis.

INFO:
priit.pakk@emu.ee
EMÜ kalakasvatuse osakonna lektor
Tel: 58183959