Uudised

Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

AGRAARTEADUS

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri Agraarteadus, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd.

Oodatud on eelkõige emakeelsed artiklid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, meta-analüüse, raamatute arvustusi jne. Agraarteadus on indekseeritud järgmistes andmebaasides: AGRICOLA, AGRIS, CABI, DOAJ, EBSCO. Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool.
Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/