Uudised

Lilian Pukki doktoritöö kaitsmine


14.oktoobril kell 13.15 tuleb ruumis Kreutzwaldi 5-2A1
kaitsmisele põllumajanduse õppekava  doktorandi Lilian Pukki väitekiri 
“Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.).
Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Doktoritöö juhendaja on vanemteadur Anti Vasemägi 
Kaasjuhendajad: prof. Riho Gross, prof. Tiit Paaver 
Oponent: prof. Filip Volckaert ( (KU Leuven, Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics)