Uudised

Väikeloomade meditsiini eriala kliinilise täienduse stipendium

14:11 30.03.2012

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kuulutab välja  stipendiumikonkursi „Väikeloomade meditsiini eriala kliinilise täienduse stipendiumile”. Stipendiumi eesmärgiks on pakkuda andekatele ja motiveeritud  loomaarstidele  võimalust kaasaegse veterinaarmeditsiinilise kogemuse omandamiseks EMÜ  loomakliiniku baasil.  Välja antakse kuni 4 stipendiumi, ühe stipendiumi suurus on 4800,00 eurot aastas.

Stipendium määratakse kaheteistkümneks kuuks, kestusega 1. september 2012. a. kuni 31. august 2013. a.
Avalduste ja teiste nõutud dokumentide laekumiste tähtaeg on 15. juuni 2012.a., stipendiumikomisjon teeb otsuse hiljemalt 6. juuliks 2012. a.

Nõutav on eesti keele valdamine kõnes ja kirjas tasemel, mis on piisav klientidega erialasel teemal suhtlemiseks.
Kandideerida võivad nii äsjased lõpetajad kui ka loomaarstid, kellel varasem kliinilise töö kogemus. Kandidaat peab stipendiumi raames tegutsema asumisel omama kehtivat veterinaararsti tegevusluba.

Kandidaat esitab hiljemalt tähtajaks:

  1. vabas vormis avalduse;
  2. CV;
  3. motivatsioonikirja;
  4. ülikooli diplomi;
  5. akadeemilise õiendi kinnitatud koopia (võõrkeelsete dokumentide korral ka kinnitatud tõlge);
  6. kaks soovituskirja.

Dokumendid tuua aadressil: Kreutzwaldi 62, ruum 110, TARTU. Välja valitud kandidaatidega toimuvad intervjuud 2 nädala pärast.

Täpsem informatsioon Kristel Peetsalu, tel 5552 1580 või e -posti aadressil kristel.peetsalu@emu.ee