Uudised

Väikeloomakliinik võtab tööle nooremloomaarstid

13:36 22.05.2013

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi väikeloomakliinik  võtab konkursi korras tähtajalise lepinguga  tööle nooremloomaarstid.

Eesmärgiks on pakkuda andekatele ja motiveeritud loomaarstidele  võimalust kaasaegse veterinaarmeditsiinilise kogemuse  omandamiseks EMÜ  loomakliiniku baasil.

Töölepingu kestus on  üks aasta: 1. september 2013. a.  kuni 31. august 2014. a.
Avalduse ja teiste nõutud dokumentide laekumise tähtaeg on 17. juuni 2013. a. 

Nõutav on eesti keele valdamine kõnes ja kirjas tasemel, mis on piisav klientidega suhtlemiseks erialastel teemadel. Kandideerida võivad nii äsjased lõpetajad kui ka loomaarstid, kellel  on juba varasem kliinilise töö kogemus.
Kandidaat peab tööle asumisel omama kehtivat veterinaararsti tegevusluba. 

Kandidaat esitab hiljemalt tähtajaks:

  1. avalduse;
  2. CV;
  3. diplomi kinnitatud koopia;
  4. akadeemilise õiendi kinnitatud koopia (võõrkeelsete dokumentide korral ka  kinnitatud tõlge).

Dokumendid tuua aadressil: TARTU, Kreutzwaldi 62, ruum A-104.  
Õigeaegselt laekunud dokumentide alusel välja valitud kandidaatidega toimuvad intervjuud 20. juunil 2013. a.
Täpsem informatsioon e-posti aadressil  ristel.peetsalu@emu.ee?subject=V%C3%A4ikeloomakliinik%20%20v%C3%B5tab%20t%C3%B6%C3%B6le%20nooremloomaarstid">kristel.peetsalu@emu.ee.