Uudised

Veterinaarmeditsiini erialal rahvusvaheline akrediteering

10:42 15.02.2010

Euroopa Veterinaarõppeasutuste Assotsiatsioon (EAEVE) kandis Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala positiivse rahvusvahelise akrediteeringu saanud õppeasutuste nimekirja.

Eesti liitumisleppes Euroopa Liiduga oli eraldi välja toodud kõrgema veterinaarmeditsiinialase hariduse kaasajastamise vajadus Eestis. Eesti riik ja maaülikool on alates 2001.aastast järjekindlalt investeerinud loomaarstiõppe infrastruktuuri ja personali ning kaasajastanud veterinaarmeditsiini õppekava vastavalt rahvusvahelistele nõuetele. Nende protsesside edukusest on ametlikult aru antud Euroopa Komisjonile. Viimases EL ekspertide hinnangus märgiti, et EMÜ veterinaarmeditsiini õppekava ja õpikeskkond vastavad EAEVE kehtestatud kvaliteedistandarditele. Positiivsest küljest on esile tõstetud investeeringud loomaarstiõppe materiaalse baasi kaasajastamiseks ning õppekavas teostatud muudatused kuueaastasele õppele üleminekul. Pidevalt uuenev lehekülg EAEVE kodulehel näitab erinevate ülikoolide hindamise hetkeseisu.

Toomas Tiirats
EMÜ VLI direktor