Akadeemiline kalender 2020/21

AKADEEMILINE KALENDER 2020/2021. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER

Sügissemestri algus, õppeaasta avaaktus

01.09.2020

I tsükkel

01.09.2020–25.10.2020

II tsükkel

26.10.2020–20.12.2020

Jõuluvaheaeg

21.12.2020–03.01.2021

Eksamisessioon

04.01.2021–31.01.2021

Kevadsemestri õppeainetele registreerumine

01.01.2021–31.01.2021

Sügissemestri lõpp

31.01.2021

KEVADSEMESTER

Kevadsemestri algus

01.02.2021

III tsükkel

01.02.2021–28.03.2021

IV tsükkel

29.03.2021–23.05.2021

Eksamisessioon

24.05.2020–20.06.2021

Sügissemestri õppeainetele registreerumine

07.05.2021-31.08.2021

Kevadsemestri lõpp

20.06.2021

Suvevaheaja ja praktikate periood

21.06.2021–31.08.2021

Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev

31.08.2021

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED

(Kinnitatud EMÜ VL õppedirektori 03.03.2020 korraldusega nr 6-1./VL56)

1. BAKALAUREUSEÕPE, 3.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER

Kevadsemestri algus

01.02.2021

Auditoorne õppetöö

01.02.2021–02.05.2021

Õppetöö võlgnevuste likvideerimine

21.05.2021

Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine

03.05.2021

Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele

24.05.2021

Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine

31.05.2021–07.06.2021

Lõpuaktus

11.06.2021

2. MAGISTRIÕPE, 2.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER

Õppetöö võlgnevuste likvideerimine

21.05.2021

Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine

03.05.2021

Magistritööde esitamine retsensentidele

24.05.2021

Magistritööde kaitsmine

31.05.2021–04.06.2021

Lõpuaktus

11.06.2021

3. LOOMAARSTIÕPE, 6.ÕPPEAASTA
3.1. Produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER

Sügissemestri algus

01.09.2020

Auditoorne õppetöö

01.09.2020–29.11.2020

Eksamisessioon

30.11.2020–18.12.2020

Sügissemestri lõpp

18.12.2020

Jõuluvaheaeg

19.12.2020–03.01.2021

KEVADSEMESTER

Kevadsemestri algus

04.01.2021

Kliiniku õppepraktika

04.01.2021- 04.04.2021

Õppetöö võlgnevuste likvideerimine

14.05.2021

Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine

03.05.2021

Lõputööde esitamine retsensentidele

17.05.2021

Lõpueksamite sooritamine või lõputöö kaitsmine

24.05.2021–04.06.2021

Lõpuaktus

11.06.2021

3.2. Lemmikloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER

Sügissemestri algus

01.09.2020

Auditoorne õppetöö

01.09.2020–04.10.2020

Kliiniku õppepraktika

05.10.2020–18.12.2020

Sügissemestri lõpp

18.12.2020

Jõuluvaheaeg

19.12.2020–03.01.2021

Kevadsemester

Kevadsemestri algus

04.01.2021

Kliiniku õppepraktika

04.01.2021–07.03.2021

Auditoorne õppetöö

08.03.2021–04.04.2021

Õppetöö võlgnevuste likvideerimine

14.05.2021

Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine

03.05.2021

Lõputööde esitamine retsensentidele

17.05.2021

Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine

24.05.2021–04.06.2021

Lõpuaktus

11.06.2021