Akadeemiline kalender 2021/22

EESTI MAAÜLIKOOL
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
AKADEEMILINE KALENDER 2021/2022. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus, õppeaasta avaaktus 01.09.2021
I õppetsükkel (8 nädalat) 01.09.2021–24.10.2021
II õppetsükkel (8 nädalat) 25.10.2021–19.12.2021
Jõuluvaheaeg 20.12.2021–02.01.2022
Eksamisessioon 03.01.2022–30.01.2022
Kevadsemestri õppeainetele registreerumine 01.01.2022–30.01.2022
Sügissemestri lõpp ja üliõpilaste õppetöös edasijõudmise hindamine 30.01.2022
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 31.01.2022
III õppetsükkel (8 nädalat) 31.01.2022–27.03.2022
IV õppetsükkel (8 nädalat) 28.03.2022–22.05.2022
Eksamisessioon 23.05.2022–19.06.2022
Sügissemestri õppeainetele registreerumine 07.05.2022-31.08.2022
Kevadsemestri lõpp 19.06.2022
Suvevaheaja ja praktikate periood 20.06.2022–31.08.2022
Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev 31.08.2022

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED

(Kinnitatud EMÜ VL õppedirektori 16.02.2021 korraldusega nr 6-1./VL47)

1. BAKALAUREUSEÕPE, 3.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 31.01.2022
Auditoorne õppetöö 31.01.2022–08.05.2022
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 27.05.2022
Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2022
Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele 30.05.2022
Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine 08.06.2022–13.06.2022
Lõpuaktus 17.06.2022

2. MAGISTRIÕPE, 2.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 27.05.2022
Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2022
Magistritööde esitamine retsensentidele 30.05.2022
Magistritööde kaitsmine 08.06.2022–10.06.2022
Lõpuaktus 17.06.2022

3. LOOMAARSTIÕPE, 6.ÕPPEAASTA

3.1. Produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased
SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2021
Auditoorne õppetöö 01.09.2021–28.11.2021
Kliiniku õppepraktika 29.11.2021–17.12.2021
Sügissemestri lõpp 17.12.2021
Jõuluvaheaeg 18.12.2021–02.01.2022
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 03.01.2022
Kliiniku õppepraktika 03.01.2022- 20.03.2022
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 09.05.2022
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2022
Lõputööde esitamine retsensentidele 16.05.2022
Lõpueksamite sooritamine või lõputöö kaitsmine 01.06.2022–10.06.2022
Lõpuaktus 17.06.2022
3.2. Väikeloomameditsiini valikmooduli valinud üliõpilased
SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2021
Auditoorne õppetöö 01.09.2021–07.11.2021
Kliiniku õppepraktika 08.11.2021-17.12.2021
Sügissemestri lõpp 17.12.2021
Jõuluvaheaeg 18.12.2021–02.01.2022
Kevadsemester
Kevadsemestri algus 03.01.2022
Kliiniku õppepraktika 03.01.2022- 20.03.2022
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 09.05.2022
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 02.05.2022
Lõputööde esitamine retsensentidele 16.05.2022
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 01.06.2022–10.06.2022
Lõpuaktus 17.06.2022