Akadeemiline kalender 2022/23

EESTI MAAÜLIKOOL
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

AKADEEMILINE KALENDER 2022/2023. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus, õppeaasta avaaktus 01.09.2022
I õppetsükkel (8 nädalat) 01.09.2022–23.10.2022
II õppetsükkel (8 nädalat) 24.10.2022–18.12.2022
Jõuluvaheaeg 19.12.2022–01.01.2023
Eksamisessioon 02.01.2023–29.01.2023
Kevadsemestri õppeainetele registreerumine 01.01.2023–29.01.2023
Sügissemestri lõpp ja üliõpilaste õppetöös edasijõudmise hindamine 29.01.2023
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 30.01.2023
III õppetsükkel (8 nädalat) 30.01.2023–26.03.2023
IV õppetsükkel (8 nädalat) 27.03.2023–21.05.2023
Eksamisessioon 22.05.2023–18.06.2023
Sügissemestri õppeainetele registreerumine 07.05.2023-31.08.2023
Kevadsemestri lõpp 18.06.2023
Suvevaheaja ja praktikate periood 19.06.2023–31.08.2023
Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev 31.08.2023

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED
(Kinnitatud EMÜ VL õppedirektori 21.03.2022 korraldusega nr 6-1.VL/61)

1. BAKALAUREUSEÕPE, 3.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 30.01.2023
Auditoorne õppetöö 30.01.2023–07.05.2023
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 26.05.2023
Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2023
Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele 29.05.2023
Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine 08.06.2023–12.06.2023
Lõpuaktus 16.06.2023

2. MAGISTRIÕPE, 2.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 26.05.2023
Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2023
Magistritööde esitamine retsensentidele 29.05.2023
Magistritööde kaitsmine 08.06.2023–12.06.2023
Lõpuaktus 16.06.2023

3. LOOMAARSTIÕPE, 6.ÕPPEAASTA

3.1. Produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2022
Auditoorne õppetöö 01.09.2022–18.12.2022
Sügissemestri lõpp 18.12.2022
Jõuluvaheaeg 18.12.2022–01.01.2023
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 02.01.2023
Suurloomakliiniku kliiniline praktika 02.01.2023- 27.03.2023
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 08.05.2023
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2023
Lõputööde esitamine retsensentidele 15.05.2023
Lõpueksamite sooritamine või lõputöö kaitsmine 31.05.2023–09.06.2023
Lõpuaktus 16.06.2023

3.2. Väikeloomameditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2022
Auditoorne õppetöö 01.09.2022–06.11.2022
Väikeloomakliiniku kliiniline praktika 07.11.2022-18.12.2022
Sügissemestri lõpp 18.12.2022
Jõuluvaheaeg 18.12.2022–01.01.2023
Kevadsemester
Kevadsemestri algus 02.01.2023
Väikeloomakliiniku kliiniline praktika 02.01.2023- 27.03.2023
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 08.05.2023
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2023
Lõputööde esitamine retsensentidele 15.05.2023
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 31.05.2023–09.06.2023
Lõpuaktus 16.06.2023