Kaitstud väitekirjad

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Kaitstud doktoritööd alates 1992 a.

Nimi Kuupäev Kraadi nimetus Teema
Mihkel Mäesaar 14.12.22 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Listeria monocytogenes’e ja Campylobacter spp. levimus ja arvukus toidus ning tüvede molekulaarne iseloomustus Eestis"
Francesca Carnovale 03.10.22 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Lammaste heaolu nende transpordil kuumas ja külmas kliimas"
Kristel Peetsalu 21.06.22 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Ägeda faasi valkude kontsentratsiooni muutused, nende seosed ternespiima ja massi-iibega vastsündinud mäletsejalistel"
Piret Raudsepp 10.12.21 filosoofiadoktori kraad (toiduteadus) "Hariliku rabarberi (Rheum rhaponticum L.) ja musta sõstra (Ribes nigrum L.) polüfenoolne koostis, nende taimede antibakteriaalse toime ja vabade radikaalide sidumise võime võrdlus mõnede teiste toidutaimedega"
Priit Karis 31.08.21 filosoofiadoktori kraad (põllumajandus) "Toitumuse, lipomobilisatsiooni ja insuliiniresistentsuse seosed piimalehmadel"
Imbi Nurmoja 15.06.21 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Sigade Aafrika katku epidemioloogia Eestis ja ühe viirustüve iseloomustus"
Maria Soonberg 26.04.21 filosoofiadoktori kraad (põllumajandus) "Grupeerimise mõju piimalehmade käitumisele ja heaolule"
Paul Fridtjof Mõtsküla 08.03.21 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Elektro- ja piltdiagnostika täiendavad rakendused koerte südamehaiguste diagnoosimisel ning prognoosimisel"
Aleksandr Semjonov 15.01.21 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Butorfanooli-asaperooni-medetomidiini (BAM) fikseeritud annuste kombinatsiooni kasutamine Aafrika lõvi, blesboki ja gepardi keemiliseks immobiliseerimiseks"
Kaari Reimus 16.09.20 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Suremus farmis ja sellega seotud riskitegurid Eesti piima- ja lihaveisekarjades"
Anri Aino Elisa Timonen 11.06.20 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Mycoplasma bovis'e põhjustatud udaranakkuse epidemioloogia piimaveisekarjades"
Birgit Aasmäe 13.12.19 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Eestis aastatel 2006-2015 sigadelt, veistelt ja koertelt isoleeritud Escherichia coli ja Enterococcus'e perekonna mikroobide ning lehmadelt isoleeritud mastiidipatogeenide antibiootikumiresistentsus"
Tarmo Niine 21.11.19 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "Seedetrakti algloomnakkuste mõju mäletsejaliste ägeda järgu vastusele neonataalperioodil"
Peeter Padrik 01.11.19 filosoofiadoktori kraad (põllumajandus) "Eesti holsteini tõugu sugupullide sperma kvaliteet, seda mõjutavad tegurid ning seos in vivo viljakusega"
Aimar Namm 15.12.17 filosoofiadoktori kraad (loomaarstiteadus) "BMP ja Pax signaalmolekulide avaldumine inimese ja roti embrüote kesknärvisüsteemi varajastel arenguetappidel"
Anna Pisponen 10.11.17 filosoofiadoktori kraad (toiduteadus) "Laktoosi klasterdumine ja kristalliseerimine: puhta laktoosi lahuse ja ricotta juustu vadaku eksperimentaaluuring" 
Urmas Sannik 15.12.16 filosoofiadoktori kraad (toiduteadus) "Loomse päritoluga teisese tooraine ressursside seire mudelsüsteem Eesti lihatööstuses ja valgu ekstraktsioonimeetodi väljatöötamine"
Lilian Pukk 14.10.16 filosoofiadoktori kraad (põllumajandus) "Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste parameetrite ja elukäiguomaduste analüüs"
Annemari Polikarpus 22.09.16 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) "Vesipühvlite (Bubalus bubalis) ja koduveiste (Bos taurus) käitumine ja seda mõjutavad tegurid lüpsiplatsile sisenemisel"
Kristi Praakle 04.03.16 filosoofiadoktor (toiduhügieen ja toidu kvaliteet) "Campylobacter spp. ja Listeria monocytogenes linnulihatoodetes Eestis"
Garri Tralman 22.10.15 filosoofiadoktor (veterinaarkirurgia) "Kombineeritud metalloosteosüntees pikkade toruluude murdude raviks väikeloomadel"
Julia Jeremejeva 16.04.15 filosoofiadoktor (sünnitusabi ja günekoloogia) "Prostaglandiini F2α ja antibiootikumide lihastesisene või nahaalune kasutamine poegimisjärgse metriidi ja endometriidi ravis lüpsilehmadel ning taastiinestumise võimalik hindamine akuutse faasi proteiinide määramise kaudu"
Indrek Suitso 27.11.14 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) Bacillus smithii TBMI12 sobivusest probiootiliseks söödalisandiks”
Kätlin Leisson 21.11.14 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) „Ahhal­tekiini tõugu hobuste skeletilihase kontraktiilsete valkude molekulaarstruktuur sõltuvalt hobuse vanusest, soost ja põlvnemisest“
Marko Kass 26.06.14 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) "Toorglütserooli söötmise mõju lüpsilehmade söömusele, piimajõudlusele ja ainevahetuslikule seisundile"
Esta Nahkur 15.05.14 filosoofiadoktori kraad (morfoloogia) "Euroopa põdra ja veise vaagna võrdlev morfoloogia sünnituse seisukohast"
Piret Kalmus 23.01.14 filosoofiadoktori kraad (kliiniline veterinaarmeditsiin) „Kliiniliste mastiitide diagnoosimine, ravi tulemuslikkus ja patogeenide antimikroobne resistentsus Eestis“
Hedi Harzia 20.12.13 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) „Lehmapiima metaboolse profiili ja laapumise vahelised seosed, söötmise ja laktatsiooniperioodi mõju“
Mirjam Vallas 27.06.13 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) „Piima laapumisomaduste modelleerimine ja geneetiline determineeritus“
Kerli Raaperi 23.11.12 filosoofiadoktori kraad (veterinaarepidemioloogia) „Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades“
Hanno Jaakson 13.12.12 filosoofiadoktor (loomakasvatus) „Insuliiniresistentsusest piimalehmadel ja selle seostest tõu, toitumuse ja piimatoodanguga“
Sirje Värv 20.03.12 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) "Eesti piimaveisetõugude iseloomustamine geneetiliste markerite alusel"
Priit Päkk 14.02.12 filosoofiadoktori kraad (hüdrobioloogia) "Nakkuste poolt põhjustatud epidermise rakkude talitusliku aktiivsuse muutused kaladel"
Marge Malbe 7.10.11 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) "Seleeni toime lüpsilehmade udara tervisele"
Terje Elias 1.10.10 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) "Nitraatide ja nitritite sisaldus köögiviljades ja köögiviljapõhistes toitudes, transformatsiooni dünaamika ning tarbijate poolt toiduga saadavad kogused"
Kadrin Meremäe 22.06.10 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) „Campylobacter spp. Eesti broileriliha tootmise ahelas ning pro- ja prebiootikumide koosmõju Campylobacter spp. tüvedele in vitro“
Brian Lassen 16.12.09 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) "Veiste koktsidiooside diagnoosimine, epidemioloogia ja tõrje Eestis"
Jaak Samarütel 10.06.09 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) „Energia- ja ainevahetusseisundi näitajate seosed luteaalaktiivsuse ja sigimisega eesti holsteini lehmadel“
Ivi Jõudu 29.08.08 filosoofiadoktori kraad (loomakasvatus) "Piima valgulise koostise ja geneetilise polümorfismi mõju piima laapumisomadustele"
Mati Roasto 25.04.08 filosoofiadoktori kraad (veterinaarmeditsiin ja toiduteadus) “Kampülobakterite esinemine Eestis kodulindudel ja tooretes linnulihatoodetes, tüvede tüpiseerimine ja antibiootikumidele tundlikkuse määramine”
Toomas Orro 28.03.08
(kaitstud Soomes)
Ph.D. (veterinaarmeditsiin) „Acute phase proteins in dairy calves and reindeer: changes after birth and in respiratory infections“
Triin Hallap  23.11.05
(kaitstud Rootsis)
Ph.D. (veterinaarmeditsiin) "Assessment of Sperm Attributes of Frozen-thawed AI Doses from Swedish and Estonian Dairy Bull Sires"
Ragnar Leming 29.05.05 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Rapsikoogi toiteväärtus ja toitainete seeduvus kasvavatel sigadel”
Merike Henno 29.04.05 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Piima kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid”
Meelis Ots 15.04.05 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Energia- ja proteiiniallika mõju mikroobse proteiini sünteesile mäletsejalistel”
Alo Tänavots 1.04.05 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Sealiha kvaliteedi hindamine ja emiste viljakust mõjutavaid tegureid”
Ants Kavak 16.06.04 loomaarstiteaduse doktori kraad "Sperma produktsioon ja kvaliteet tori ja eesti tõugu täkkudel"
Mihkel Jalakas 9.06.04 loomaarstiteaduse doktori kraad "Eesti holsteini tõugu lehma vaagen ja udara kandeaparaat sünnitusabi seisukohalt"
Jaanus Hämmal 9.06.04 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Võimalusi linnukasvatussaaduste rikastamiseks w-3-rasvhapetega ning nende mõju inimese tervisele”
Marina Aunapuu 1.06.04 loomaarstiteaduse doktori kraad "Morfoloogilised muutused Wistar liini rottide neerus peale neerumassi vähendamist, madaladoosilist radiatsiooni ja ravimite kasutamist"
Illa Miller 7.11.03 loomaarstiteaduse doktori kraad “Trihhinelloos Eestis: epidemioloogia, diagnoosimine ja tõrje”  
Andres Aland 30.09.03 loomaarstiteaduse doktori kraad "Lüpsikarja tervise seiremudel ning selle rakendamine loomade tervise hindamisel ja parandamisel"
Arvo Viltrop 17.12.02 loomaarstiteaduse doktori kraad "Veiste viirusdiarröa. Epizootilised iseärasused Eestis ja isoleeritud viirustüvede iseloomustus."
Tiiu Saar 9.12.99 loomaarstiteaduse doktori kraad "Veiste hingamis- ja seedeelundite viirushaiguste nosoloogilisest struktuurist Eestis, veiste herpesviirus-1 mõnedest bioloogilistest omadustest ja infektsioosse rinotrahheiidi/pustuloosse vulvovaginiidi diagnostika täiustamisest"
Kalle Kask 3.12.99
(kaitstud Rootsis)
Ph.D. (veterinaarmeditsiin) "Postpartum Reproductive Performance in Dairy Cows under Different Managemental Systems and in Cows with Induced Parturitions"  
Andres Valdmann 26.08.99 loomaarstiteaduse doktori kraad "Progesteroonisisaldus piimas: immuunanalüüs, jaotumine piimanäärmes ning mõju piimalehmade viljakusele esimese seemendamise ajal"
Priit Elias 2.06.99 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Piima ja selle käsitsuse tähtsusest mikrobioloogilistele protsessidele emmentali juustu valmistamisel”
Imbi Veermäe 28.05.99 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Jõusööda automatiseeritud selvesöötmise etoloogilised aspektid lüpsikarja pidamisel”
Heli Kiiman 28.05.99 põllumajandusteaduse doktori kraad loomakasvatuse erialal “Piima somaatiliste rakkude arvu mõjutavatest teguritest”
Piirimäe-Plaado, Triinu 1.01.99 (kaitstud Saksamaal) põllumajandusdoktori kraad loomakasvatuse erialal "Schetzung geneticher parameter für funktionale merkmale bei rotviehpopulationen"
Erika Mägi 15.10.97 veterinaarmeditsiini teadusdoktori kraad "Mõnede parasitooside tõrje bioloogilised alused"
Einar Orgmets 12.09.97 põllumajandusdoktori teaduskraad loomakasvatuse erialal “Lehmade välimik, kehamõõtmed ja piimajõudlus”
Olav Kärt 23.08.96 põllumajandusdoktori teaduskraad põllumajandusloomade söötmise erialal “Uurimused veiste söödaratsiooni energiasisalduse suurendamise võimaluste kohta”
Matti Piirsalu 26.06.96 filosoofiadoktori teaduskraad loomakasvatuse erialal “Linnukasvatuse areng Eestis”
Aleksander Lember 3.05.96 põllumajandusdoktori teaduskraad põllumajandusloomade söötmise erialal “Emiste jõudlusnäitajate sõltuvus ratsiooni metaboliseeriva energia ja proteiini kogusest”
Hans Kavak 25.08.95 filosoofiadoktori teaduskraad eriloomakasvatuse erialal “Ternespiima happesuse mõju vasikate tervisele ja karja taastootmine”
Avo Karus 30.06.95 põllumajandusdoktori teaduskraad eriloomakasvatuse erialal “Aldolaasi ja sorbitooli dehüdrogenaasi omadused ja polümorfism eesti punast ja mustakirjut tõugu lüpsilehmadel”
Manefa Mishkiniene 23.05.95 põllumajandusdoktori teaduskraad eriloomakasvatuse erialal “Fermentpreparaadid noorlindude söötmises”
Haldja Viinalass 16.12.94 filosoofiadoktor põllumajandusloomade aretuse erialal “Eesti punase veisetõu geneetilise struktuuri võrdlevaid andmeid veregruppide põhjal ja seosed jõudlusomadustega”
Enn Veske 16.12.94 põllumajandusdoktor eriloomakasvatuse erialal “Hõberebase karvkatte värvusomaduste visuaalse ja fotoelektrokolorimeetrilise uurimise aspektid”
Rein Mee 2.06.94 filosoofiadoktor põllumajandusloomade söötmise erialal “Tooreste loomsete söötade asendamise võimalusi kiskjaliste karusloomade ratsioonides”
Leo Nigul 5.05.94 põllumajandusdoktor põllumajandusloomade söötmise erialal “Uurimusi kasvavate sigade söödaratsioonide paremustamisest proteiinsöötade, tööstusjäätmete ja ergotroopsete ainete abil”
Allan Kaasik 31.03.94 filosoofiadoktor põllumajandusloomade söötmise erialal “Metaboliseeruv proteiin piimalehmade proteiinitarbe arvestuse alusena”
Andres Hellenurme 11.06.92 filosoofiadoktor põllumajandusloomade söötmise erialal “Analüüsiandmeid söötade ja lehmade söödaratsioonide mineraalse koostise (Ca, P, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) kohta ning mangaani-, vase- ja tsingisoolade lisasöötmise mõjust mineraalelementide omastavusele”