Toiduainete tehnoloogia bakalaureuseastme erialapraktika

Toiduainete tehnoloogia õppekava bakalaureuseastme üliõpilased peavad õppe käigus sooritama ka erialapraktika.

Praktika eesmärgiks on (üliõpilasel) omandada esmane (praktika 1. osa) või täiendav (praktika 2. osa) töökogemus toiduainetööstuses / toidukäitlemise ettevõttes, osaledes kas liht-, abi- või oskustöödel. Hankida teadmisi oma tööga seotud toiduainete tehnoloogia ning tehnoloogiliste protsesside kohta. Seejuures omandada oskusi ja vilumust tööoperatsioonide teostamisel ja vastavate seadmetega töötamisel. Praktika läbimine annab üliõpilasele ülevaate ka ettevõtte üldisest toimimisest, headest tavadest ja tootmist toetavatest tegevustest. Praktika 1. osa läbimine annab üliõpilasele eelteadmisi, mis lihtsustab edaspidi (2. õppeaastal) tehnoloogilistes õppeainetes käsitletava omandamist. Praktika 2. osa läbimine aitab üliõpilasel kinnistada ja täiendada varasemal kahel õppeaastal tehnoloogilistes õppeainetes omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi.

 • Erialapraktika peab vastama õpitava eriala sisule
 • Erialapraktika kestus on 1. osal 3–5 nädalat ja 2. osal 4–6 nädalat (sõltub kokkulepitud tundide arvust nädalas)
 • Erialapraktika ainepunktide maht (12 EAP) eeldab 1. osal vähemalt 120 ja 2. osal vähemalt 160 praktikatundi ettevõttes
 • Erialapraktikal tuleb täita praktikapäevikut (1.osa) ja koostada praktikaaruanne (2.osa). Kaitsmine toimub praktikajärgsel sügissemestril

 

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil. Võimalike praktikakohtadega tutvumisel on abiks põhiõppega seotud ekskursioonid toiduainetööstustesse, erialapraktikute osalemine õppes (tutvustavad ka oma ettevõtet). Samuti saab infot, kontakte ja praktikapakkumisi mitmesuguste ürituste kaudu (Tudengimess, Maamess, Toidumess, konverents „Terve loom ja tervislik toit“ jt). Bakalaureuseõppes on olemas erialapraktika kontaktisik (lektor Tauno Mahla), kellega saab praktikakoha valikul vajadusel nõu pidada.

Praktikakohal juhendab üliõpilast ettevõttepoolne praktikajuhendaja – erialase kõrgharidusega töötaja või kogenud (vähemalt 5-aastane erialane töökogemus) praktik.

Erialapraktika peab toimuma tunnustatud toidukäitlemisettevõttes. Vaata: https://jvis.agri.ee/jvis/avalik.html#/toitKaitlemisettevotedparing. Sobivad eelkõige piimakäitlemisettevõtted, lihakäitlemisettevõtted või mitteloomse toidu ja liittoidu käitlemise ettevõtted. Erijuhtudel võivad sobida ka jaekaubanduse ja toitlustamise ettevõtted, kui neil on toidutoorme töötlemise ja väärindamise osa praktika eesmärkide saavutamiseks piisav (näiteks pagaritoodete valmistamine). Viimasel juhul konsulteerida kindlasti erialapraktika kontaktisikuga.

 

Praktika ettevalmistamisega ning hiljem praktika kaitsmise ja arvestamisega on seotud järgmised dokumendid.

 • Üld- ja ohutusalase juhendamise dokumendid.
  1. osal: Instrueerimine;
  2. osal: Instrueerimine;.
 • Vormikohane praktikaleping ja selle lisad. EMÜ dokumendivormid leitavad: http://www.emu.ee/oppijale/oppimine/avalduste-vormid/. Sealt leiab ka praktikajuhendaja tagasiside vormi, mis täidetakse ja allkirjastatakse praktikajärgselt kohapealse juhendaja poolt.

 

Praktikalepingu üldvorm on praktika kontaktisiku poolt eeltäidetud (PRAKTIKALEPING.VL.1153.1.osa (või 2.osa).Eesnimi_Perenimi.doc) ning täiendatakse üliõpilase ja praktikaettevõte esindaja poolt. Seejärel allkirjastatakse kolmepoolselt (Maaülikooli poolt Einar Orgmets).

Üliõpilasel on praktikal kaasas praktikajuhend ja päevikuvorm (Praktikajuhend.VL.1153.1.osa(või 2.osa).pdf, Ettevõttepraktika päevik.VL.1153.1.osa.doc.).

 • Vastavalt eeltoodud juhenditele täidetud praktikapäevik (1. osa) ja koostatud praktikaaruanne (2. osa).

 

Praktika sooritamine lõpeb ettekandega ja diskussiooniga kaitsmisseminaril. Seminaride toimumise võimalikud ajad lepitakse kokku üliõpilaste ja vastava õppejõu vahel. See peab toimuma praktikajärgse sügissemestri jooksul.

Erialapraktikaga seotud täpsem info on leitav ÕIS-ist vastava aine juurest!

VL.1153 Toiduainete tehnoloogia erialapraktika (12 EAP)