Toiduainete tehnoloogia magistriastme erialapraktika

Praktika erialale vastavas toidukäitlemisettevõttes annab magistriõppe üliõpilastele võimaluse teoreetiliste teadmiste rakendamiseks, kinnistamiseks ja täiendamiseks praktikas kohapealse juhendaja jälgimisel. Annab magistriõppe üliõpilastele ülevaate ettevõtte tegevusest ning töö planeerimisest. Praktika käigus omandavad magistriõppe üliõpilased ühistöö- ja suhtlemisoskuse kogemuse probleemide lahendamiseks ning iseseisvalt töö planeerimise, korraldamise ja teostamise praktilise kogemuse. Üliõpilane puutub kokku erialaste reaalsete probleemidega ja ülesannetega. Praktikat võib siduda ka teadusliku uurimisega, mis aitab kaasa magistritöö valmimisele.

  • Erialapraktika peab vastama õpitava eriala sisule.
  • Erialapraktika kestus on 4–6 nädalat (sõltub kokkulepitud tundide arvust nädalas).

Erialapraktika ainepunktide maht eeldab praktikakohas täiskohaga töötamist. Erialapraktika kohta tuleb koostada praktikaaruanne, mida kaitstakse sügissemestril.

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil. Erialapraktika peab toimuma tunnustatud toidukäitlemisettevõttes.

 

Vaata: https://jvis.agri.ee/jvis/avalik.html#/toitKaitlemisettevotedparing

 

Toiduainete tehnoloogia eriala magistriõppes on erialapraktika kontaktisik Kristi Kerner, kellega saab praktikakoha valikul vajadusel nõu pidada. Piimatehnoloogia eriala valikmoodulis oleva praktika korraldamisel on täiendavalt abiks lektor Tauno Mahla ning pagari- ja kondiitri eriala valikmooduli puhul Vilma Tatar.

Praktikakohal juhendab üliõpilast ettevõttepoolne praktikajuhendaja – erialase kõrgharidusega töötaja või kogenud (vähemalt 5-aastane erialane töökogemus) praktik.

 

Praktika läbimise järel tuleb esitada erialapraktika kontaktisikule järgmised dokumendid:

  1. a) praktikaleping (tuleb allkirjastada 3 versioonis - üliõpilane, praktikaettevõte, ülikool) enne praktika algust. Praktikalepingu üldvorm on praktika kontaktisiku poolt eeltäidetud ning täiendatakse üliõpilase ja praktikaettevõte esindaja poolt. Ülikooli poolselt allkirjastab lepingu Einar Orgmets.

 

EMÜ dokumendivormid leitavad: http://www.emu.ee/oppijale/oppimine/avalduste-vormid/.

  1. b) praktikajuhendaja tagasiside vorm (kasutada spetsiaalset vormi), mis täidetakse ja allkirjastatakse praktikajärgselt kohapealse juhendaja poolt;
  2. c) praktikaaruanne (praktika sisu ülevaade - millega tegeldi, ja hinnangust erialasele kogemusele, mille praktika läbimine üliõpilasele andis). Praktikaaruande vormistamisel jälgida lõputöö vormistamise nõudeid.

 

Praktikaaruanne tuleb esitada vähemalt üks nädal enne seminaril esinemist. Praktika sooritamine lõpeb ettekande (soovitavalt MS PowerPoint) ja diskussiooniga avalikul kaitsmisseminaril, kus tutvustatakse praktika sisu. Praktika seminari(de) toimumise aeg leitakse seminaril esineda soovivate üliõpilaste ja vastutava õppejõu vahelisel kokkuleppel ja kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne seminari toimumise aega õppetooli infokanalites.

 

Erialapraktika juhend ja täpsem info on leitavad ÕIS-ist vastavate ainete juurest!