Teadusega seotud õppe- ja arendustegevus

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS LABORKOMPLEKS  MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
    Teadusartiklid ja raamatud      
    Teadus- ja rakendusprojektid      
     Ettevõtjale      

 

Õppe seotusele teadustegevusega viitab juba Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli nimi. "Toiduteadus" tähendab valdkonda, mis tegeleb toiduainete koostise, omaduste ja nende loomiseks vajalike võtete ning protsesside mitmekülgse uurimisega. Nimetuse teine pool "toiduainete tehnoloogia" tähendab oskuste, protsesside, seadmete ja muude vahendite kogumit, mille abil meile kõigile kaubandusest tuttavaid toiduaineid valmistatakse.

Õppetooli tegevuse võib tinglikult jagada kolmeks: 1) teadustöö ja publitseerimine - see tegevus tagab kogu valdkonna kõrgetasemelise jätkusuutlikkuse; 2) teadus- ja rakendusprojektid - just rakendusprojektide kaudu saab õppetool aidata lahendada valdkonna ettevõtete tehnoloogia ja tootearenduse alaseid probleeme; 3) õppetöö - see tegevus on seotud nii teadus- ja teavitustöö, rakendusuuringute kui ka valdkonna üleüldise edenemise ja jätkusuutlikkusega.

 

Ühe olulise teadustegevusena osaleb Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool ka iga-aastase rahvusvahelise konverentsi "Biosystems Engineering" korraldamisel. Õppetooli vastutada on toiduteaduse sektsiooni teadusartiklite retsenseerimine ja toimetamine  ning  teadusajakirjas "Agronomy Research" publitseerimine.