akrediteeritud meetodid

Toiduhügieeni osakonnas (Kreutzwaldi 58A, Tartu) on vastavalt Eesti Akrediteerimiskeskuse 26.04.2010. a. otsusele akrediteeritud vedelikkromatograafilis-massispektromeetriline (LC-MS/MS) meetod enrofloksatsiini määramiseks loomsetes kudedes (Liquid chromatographic-mass spectrometric (LC-MS/MS) method for determination of enrofloxacin in animal tissues).